İsis Programında File Menüsü Ve Özellikleri

File Menüsü

Dosyaları ilgilendiren menüdür. File menüsünde dosyalarla ilgili komutlar yer alır.
Ø New Design: Tasarım alanı üzerinde yeni bir devre çizimine başlamak için bu
seçenek kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında yeni bir tasarım alanı açılacak ve
ismi UNTITLED.DSN olacaktır.
Tasarım alanı üzerinde bir devre varsa ve bu devrede değişiklikler yapıldıktan sonra
New Design seçeneği çalıştırılırsa, yeni bir tasarım alanı açılmadan önce bu devredeki
değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğimiz sorulur.

Ø Load Design: Daha önce oluşturulan dosyayı tasarım alanına çağırmak için bu
seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, yeni bir iletişim penceresi gelir.
Bu iletişim penceresinden, çağrılacak olan dosyanın önce konumu, sonra da
dosya adı seçilerek aç butonuna tıklandığında o dosya tasarım alanına yüklenir.
Ø Save Design: Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmaları kaydetmek için
bu seçenek kullanılır. Yeni oluşturduğunuz bir çalışmayı kaydederken bu
seçeneği çalıştırdığınızda bir iletişim penceresi açılır. Bu iletişim penceresini
kullanarak dosyaya bir isim verdikten sonra dosyayı bilgisayarda
kaydedeceğiniz konumu belirleyerek kaydedebilirsiniz. Dosyayı daha önce bir
isimle kaydettiyseniz bu seçeneği çalıştırdığınızda, yaptığınız değişikliklerle
birlikte bu seçeneği tekrar üstüne kaydetmiş olursunuz.

Save Design As: Tasarım alanındaki çalışmanıza bir isim vererek kaydetmenizi
sağlar. Üzerinde çalışma yaptığınız dosyayı başka bir isimle kaydetmek için de
bu seçenek kullanılır.
Save Design seçeneğinden farkı, bu seçenek her çalıştırıldığında Save Design iletişim
penceresi karşınıza gelir.

Import Section: Bu seçenek ile daha önce yapılmış bir çalışmanın, bir bölümü
ya da tamamı ( Export Section seçeneği ile kaydedilmiş olması şartıyla) tasarım
alanına çağrılarak dosyamıza eklenebilir.
Bu seçeneğin kullanılmasındaki amaç; yapmış olduğumuz çalışmalarda, devrenin bir
bölümü ya da tamamı tekrar başka çalışmalarda kullanılıyor ise yeniden oluşturmak yerine
hazır çizimi kullanmak ve böylece zamandan tasarruf sağlamaktır.

Export Section: Tasarım alanındaki çalışmanın bir bölümünün ya da bir
kısmının daha sonra başka çalışmalarda kullanılmak üzere kaydedilmesini
sağlar. Devrenin bir bölümünü kaydetmek için; farenin imleci bölümün
başlangıç noktasına getirilerek sağ tuşa basılı tutar blok içerisine alırız ve daha
sonra bu seçeneği kullanarak bir isim veririz. Bu bölümü tekrar başka bir
çalışmada kullanmak istediğimizde ise Import Section seçeneğini kullanırız.

Ø Export Graphics: Tasarım alanındaki dosyamızı resim dosyası olarak
kaydetmek için kullanılır. Bu seçeneğin alt seçenekleri vardır ve resim dosyası
formatını seçmek sizin elinizdedir. Devrenizi değişik formatlarda kaydetme
olanağınız mevcuttur. Bu seçeneklerden en çok tercih edileni Export
Bitmap’dir.

Mail To:Tasarım alanında üzerinde çalıştığınız dosyayı veya bitmiş çalışmayı
Outlook Express programı aracılığı ile başka birisine e-posta olarak
göndermenizi sağlar.

Ø Print: Tasarım alanındaki çalışmayı kağıda aktarmak için kullanılır bu seçenek
çalıştırıldığında karşımıza bir iletişim penceresi gelir. Çalışmanızı kağıda
aktarmadan önce gereken ayarları bu iletişim penceresindeki seçenekleri
kullanarak yapabilirsiniz.

Ø Printer Setup: ISIS programı Windows işletim sistemi tarafından tanımlanıp
yüklenmiş olan yazıcıyı kullanmaktadır. Siz aktif olan yazıcıyı değiştirmek,
yazıcı ayarlarını yapmak, kağıt boyutunu seçmek istiyorsanız bu seçeneği
kullanabilirsiniz.

Ø Set Area: Bu seçenek tasarım alanındaki çalışmanın istenen bölümünün kağıda
aktarılması için kullanılır. Set Area seçeneği çalıştırıldıktan sonra, tasarım
alanındaki çalışmamızın, kağıda aktarılacak bölümü, farenin imleci başlangıç
noktasına getirilir ve sol tuşa basılı tutularak, bitiş noktasına doğru sürüklenir.
Yani yazılacak bölüm blok içerisine alınır. Daha sonra File menüsünden Print
seçeneği çalıştırılarak karşımıza gelen pencereden Marked Area seçeneği
işaretlenir ve diğer ayarlar yapılarak OK butonuna basılır ve işlem tamamlanır.

Ø Exit : ISIS programından çıkmak için bu seçenek kullanılır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın