ISIS programının View Menüsü ve Özellikleri

View Menüsü

Bu seçenek ISIS programının ekran görüntüsünü ayarlamak için kullanılır.

Redraw: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü tazelemek
için kullanılır. Ekran görüntüsünü tazelememizin sebebi, tasarım alanında bir
devre oluştururken yeni bir bağlantı yapmamızda veya varolan bir bağlantıyı
sildiğimizde o an için ekran görüntümüz olması gerektiği gibi görünmeyebilir.
Bu durumdan kurtulmak için Redraw seçeneği kullanılmaktadır.

Ø Grid: Tasarım alanında bulunan ızgaranın görünüp/görünmemesini bu seçenek
sağlar.

Ø Orijin: Tasarım alanında yeni bir orijin noktası tanımlamak için kullanılır. ISIS
programında tasarım alanında default orijin noktası, tasarım alanının tam orta
noktasıdır. Fakat kullanıcı isterse kendisi bu seçeneği kullanarak farklı bir orijin
noktası tanımlayabilir. Bu işlemi yaparken; farenin imlecini tasarım alanında
orijin noktası olarak tanımlayacağımız yere getirir ve bu seçeneği çalıştırırsak
yeni orijin noktamız artık burası olur. Koordinatları gösteren ve durum
çubuğunun sağ tarafında yer alan rakamlar ise kırmızı rengi alır, bu da bize
orijin noktasının kullanıcı tarafından tamamlandığını gösterir.
Ayrıca bu seçenek kütüphaneye yeni bir eleman oluşturup eklemek için, kullanıcı
tarafından oluşturulan elemanın orijin noktasını belirlemede kullanılmaktadır.

Ø X Cursor: Tasarım alanının içindeki fare imleci şeklinin belirlenmesinde bu
seçenek kullanılır. ISIS programı çalıştırıldığında tasarım alanındaki fare imleci
default değerinde ve normal ok şeklindedir. Fakat bu seçenek çalıştırıldığında
tasarım alanında fare imleci Şekil 1.6’daki şeklini alır. Bu seçenek bir defa daha
çalıştırıldığında ise Şekil 1.7’deki şeklini alır.

Snap 10th- 50th- 100th-500th: Fare imlecinin tasarım alanında iken hareket
adımlarını belirler. Bu adımları görebilmek için bu seçenekleri kullandığımızda
koordinatlara bakmanız yerinde olur.

Ø Pan: Bu seçenek çalıştırıldıktan sonra tasarım alanında iken fare imlecinin
görüntüsü Şekil 1.8’deki halini aldıktan sonra, tasarım alanında farenin sol tuşu
ile herhangi bir yere tıklandığında orası merkez seçilir ve ekran o noktadan
merkezlenir. Bu seçeneğin amacı tasarım alanında bulunan devrenin istediğimiz
bölgesini ekranda merkezlemektir.

Zoom In: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü büyütür.
Ø Zoom Out: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü küçültür.

Zoom All: Tasarım alanının tamamını ekranı kaplayacak şekilde gösterir.
Ø Zoom to Area: Tasarım alanında bulunan çalışmanın seçilen kısmını büyütmek
için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldıktan sonra tasarım alanında fare imleci
Şekil 1.9’daki görüntüsünü alır ve çalışma üzerinde bir alan belirlenir. Alan
belirleme işlemi bittikten sonra o kısım görüntü olarak büyütülür.

Toolbars: ISIS programı araç çubuklarının istenenin ekranda gizlenip,
görünmesini sağlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza Şekil 1.10’da verilen
iletişim penceresi gelmektedir. Bu pencere içindeki onaylardan istediğimizi
kaldırıp, OK tuşuna basarak araç çubuklarından isteneni ekran üzerinden
kaldırabiliriz.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın