ISIS Programının Tanıtılması

ISIS Programının Tanıtılması

ISIS programı açıldıktan sonra karşımıza Şekil 1.2’deki ekran görüntüsü gelir.
ISIS programının penceresinde en üstte Başlık Çubuğu yer almaktadır. Başlık
çubuğunun hemen altında ise Menü Çubuğu vardır. Menü çubuğunun altında Araç
Çubukları yer almaktadır.
Programda toplam 7 adet araç çubuğu vardır. Ekranın en üstünde yer alan araç
çubukları sırasıyla;
File/Print Commands ( Dosya/Yazdırma Araç Çubuğu )
Display Commands ( Display Araç Çubuğu)
Editing Command ( Düzen Araç Çubuğu)
Design Tools ( Dizayn Araçları)
Bu araç çubukları View®Toolbars seçeneği altında yer alır. İstendiğinde bu araç
çubukları ekrandan kaldırılabilir.

Ekranın sol tarafında ise 5. araç çubuğu olan Tasarım Araç Çubuğu yer almaktadır.
Ekranın alt tarafında ise Orientation Toolbar (Yön araç çubuğu) ve The Animation Control
Panel (Animasyon Kontrol Paneli ) yer almaktadır.
Tasarım Alanı Ön Görünüş penceresinde, tasarım alanı içerisine yaptığımız
çalışmanın küçültülmüşü yer almaktadır. Fare imlecini bu pencere içerisine götürüp bir kere
sol tıklama ile tasarım alanı içindeki istediğimiz bölgeyi ekranda görüntüleyebiliriz.
Elemanlar penceresinin üst kısmında yer alan P ve L butonları eleman çağırmak ve
kütüphane yönetimi ( kütüphane silmek, yeni kütüphane oluşturmak, vb.) amacıyla
kullanılır. P butonuna bir kere sol tıkladığımızda karşınıza ISIS programında bulunan bütün
kütüphaneler ( üst kısımda ) ve devre elemanları ( alt kısımda ) gelecektir.

Ekranın en alt kısmında yer alan Durum Çubuğu o anda yapılan işle ilgili kullanıcıyı
bilgilendirmek için kullanılır. Ayrıca menüler içinde dolaşırken ve araç butonlarının üzerine
fare imleciyle gelince, menü seçeneğinin ve araç butonlarının görevine dair kısaca bilgi
vermektedir.

Koordinatlar yazan kısım, fare imleci tasarım alanında iken pozisyonu hakkında bilgi
verir. Tasarım alanının tam ortası koordinatların orijin noktasını oluşturmaktadır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın