İKİ BOYUTLU AYRIK ZAMANLI DİZGELERDE TEMEL ÖZELLİKLER

ÖZET

İKİ BOYUTLU AYRIK ZAMANLI DİZGELERDE TEMEL ÖZELLİKLER VE AYRILABİLİR DİZGELERDE MODEL TANIMA-İNDİRGEME YÖNTEMLERİ

Serap (AYDIN) KILIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektonik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

1997, 104 sayfa

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Hatice Sezgin (Danışman)
Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik

Sunulan tez çalışmasında, günümüzde gittikçe daha çok ilgi duyulan ve görüntünün işlenmesi, düzeltilmesi veya süzgeçlenmesi konularında yaygın olarak kullanılan 2-B sayısal dizgelerin temel özellikleri elde edilerek verilmiş ve özellikle iki 1-B dizgeye ayrıştırılabilen dizgeler incelenmiştir. 1-B dizgeler için bilinen ve geliştirilmiş tüm tekniklerin genelleştirilerek kullanımına olanak sağlayan iki 1-B dizgeye at-yrılabilir dizgeler, özelliklerin incelenmesi ve denetimin kolay programlanabilir olması dolayısıyla tercih edilmiştir. Model tanıma ve indirgemeye yönelik üç yöntem, bilgisayar yardımıyla gerçeklenmiş ve kendi aralarında model tanıma ve indirgemedeki iyilikleri açısından kıyaslanmıştır. Tez çalışmasının tüm hesaplama ve değerlendirmeleri MATLAB dilinde yazılan bilgisayar programlarıyla gerçeklenmiştir.


Tezin Bulunduğu Adrese Git
ABSTRACT

THE BASIC PROPERTIES OF TWO-DIMENSIONAL SYSTEMS AND MODEL REDUCTION TECHNIQUES OF TOW-DIMENSIONAL DISCRETE TIME SYSTEMS

Serap (AYDIN) KILIÇ

Ondokuz Mayıs University Institute of Natural and Applied Sciences Department of Electric-Electronic Engineering

Master Thesis

1997, 104 pages

Jury Members

Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Assist. Prof. Dr. Hatice Sezgin (Supervisor)
Assist. Prof. Dr. İrfan Şenlik

In recent years there has been a great deal of interest in two-dimensional (2-D) systems and their application. In this thesis, our interest lies in 2-D systems’ basic proporties and model reduction techniquies of 2-D discrete time systems. Here, three model reduction procedure are presented for seperable systems. These three procedures, should be able to implemented on a computer with high computational efficiency and less memory requirement and is compaired each other. All computes and simulations was done using Matlab.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın