Hidroelektrik Santrallar Nedir Tanımı

Hidroelektrik Santrallar

Jeneratörlerin dönmesi, düşen suyun enerjisinden faydalanılarakgerçekleştirilir. Bu su doğrudan türbinin kanatlarına çarparak dönüşüsağlar. Elde edilecek elektrik gücü, suyundan faydalanılan nehrin akışhacmine, düşüş yüksekliğine bağlıdır. En uygun hidroelektriksantralleri, yeterli yağmurlarla beslenen ve akış eğimi büyük olannehirler üzerine kurulur. Nehre yapılacak bir barajla, santralinsürekli çalışması için su biriktirilmiş olur. Barajdan sular cebriborularla türbine taşınır. Kullanılan türbinin türü su yüksekliğiyleyakından ilgilidir. Eğer düşüş yüksekliği 300 metreden büyükse, darbetürbinleri kullanılır. Bu türbin, yüksek hızdaki suyun türbinin dışçevresindeki kepçelere vurmasıyla döndürülür. Eğer suyun yüksekliği 300metreden düşükse, reaksiyon türbinleri kullanılır. Bu tip türbinlerdeise suyun yalnız hız enerjisinden değil, basıncından da faydalanılır.Su, türbini 100-200 devir/dakikada çevirdiği için ve buhar türbinleri3600 devir/dakika çalıştığı için bu türbinlerin düzeni buhartürbinlerinden farklıdır. Günün belirli saatlerindeki büyük elektrik ihtiyacını karşılamak için,değişik düzene sahip hidroelektrik santraller mevcuttur. Enerjiye talepçok olduğu zaman su üst seviyeden alt seviyeye düşürülerek enerjikazanılır. Enerjiye talep az olduğu zaman, fazla olan enerji ile pompaçalıştırılarak su alt seviyeden üste yükseltilir. Gel-git (med-cezir)olayının büyük olduğu yerlerde bu olaydan faydalanılır. Böyle ilksantral Fransa’da Rance Nehrinde 1966’da 240 MW güçle kurulmuş olup, 24türbine sahiptir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın