HAVA HATLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR İZOLATÖRLER

HAVA HATLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR İZOLATÖRLER

İzolatörlerin Görevleri: 1.Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak 2.İletken ağırlığı ile iletkenlere gelen ek yükleri karşılamak

İzolatörlerin Yapısı: Cam veya porselenden yapılırlar. Cam izolatörün elektriki dayanımı porselene göre daha fazladır.

İzolatör Çeşitleri: 1.Mesnet tipi:Hava hattı iletkenlerinin üstüne tutturulduğu, bir veya çok parçalı izolatörlerdir. 2.Zincir tipi :Özellikle orta ve yüksek gerilim kullanılır. Birbirine eklenebilen birçok parçadan oluşur.

Zincir ve mesnet izolatörlerin karşılaştırılması: a.Zincir izolatörde kırılan, çatlayan veya bozulan eleman yenisi ile kolayca değiştirilir. Oysa mesnet izolatör komple değiştirilmelidir. b.Yüksek gerilimde kullanılacak mesnet izolatörler çok ağır ve kullanışsızdır. c.Hat gerilimi yükseldikçe zincir izolatöre yeni elemanlar eklenebilir. d.Zincir izolatör hattın esnekliğine yardım eder. Mesnet izolatörde hat kopması daha fazla olur.

İzolatörlerin direklere bağlanması: Havai hatlarda izolatörler traverslere, özel olarak yapılmış A-B-C-D diye adlandırılan izolatör demirleri yardımıyla bağlanırlar.Bu demirler St 37 adıyla bilinen çelikten yapılırlar. İzolatör demirleri genellikle Y.G. de çimento harcı ile izolatörlere tutturulurlar. Alçak gerilimde alçı kullanılabilir.

İzolatörlerin seçilmesinde dikkat edilecek hususlar: 1.İşletme gerilimi 2.Hangi amaçla kullanılacağı 3.Kullanma açısı 4.İletken kesiti ve cinsi

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın