AŞIRI KUVVETLİ AKIMDA ELEKTRİK AYGITLARININ KORUNMASI NASIL OLMALI

KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK AYGITLARININ KORUNMASI

Kuvvetli akım elektrik aygıtları, kullanılmaları yada işletilmeleri sırasında oluşacak ark kıvılcımlar insanlar ve eşyalar için tehlikeli olmayacak biçimde yapılmalı yada düzenlenmelidir. Kuvvetli akım elektrik aygıtları ve bunların bağlantı elemanları önceden belirtilen en büyük akım şiddeti ile sürekli yüklenmeleri durumunda zararlı bir ısınma oluşmayacak biçimde yapılmalı ve düzenlenmelidir. Kuvvetli akım elektrik aygıtlarının gerilim altındaki bölümleri işletme gerilimi ve yerel koşullar göz önüne alınarak toprağa karşı ve kendi aralarında güvenli ve sürekli bir biçimde yalıtılmalıdır.

Bir kuvvetli akım elektrik aygıtının gerilim altındaki bölümlerine rasgele dokunmayı önlemek için yapılan kutular aygıtın karşılaşabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanıklı ve aygıtta ark oluşsa bile tehlikesiz bir manevra yapabilecek biçimde olmalıdır. İşletme sırasında üzerinde manevra yapılacak aygıtlar ve okunacak ölçü aletleri kolayca ve tehlikesizce ulaşılabilen yerlere konulmalı ve kullanışlı olmalıdır. Kesiciler ve ayırıcılar açık konumlarında her türlü hava koşullarında devreyi tam ve güvenli bir biçimde ayırmış olmalıdır. Bu aygıtların açık ve kapalı konumları güveli bir düzende belirgin bir biçimde görülebilmelidir.

Ana otomatik yardımcı bir akımla çalıştırılan açma elektromıknatısları röleler ve benzer yardımcı aygıtların akım devrelerine genel kural olarak sigorta konulmalıdır. İşletme tekniği bakımından kullanılmaları gerekli olursa bu devrelerde ve sigortalar yardımcı akımın birkaç katını sürekli taşıyabilmelidir. Kuvvetli akımla çalışan elektrik aygıtlarının üzerinde bunları topraklama iletkenine bağlamak için bir düzen bulunmalıdır

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın