Güç Kaynağı Nedir ? : bir enerji üreticisidir..

Güç Kaynakları

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. Konumuz elektronik olduğu için biz elektronik devreler için gerekli güç kaynağı olan Doğrultucular incelenecektir. Doğrultucu nedir? AC gerilimi DC gerilime çeviren güç kaynaklarıdır. Elektronikte kullanılan doğrultucuların yararlandığı .ac gerilim, şehir şebekesinden alınan 220 Volt ‘luk gerilimdir. Bu gerilim Şekil 1.5 ‘de görüldüğü gibi sinüzoidal olarak değişir. İyi bir doğrultucudan beklenen, AC geriliminden, hiç dalgalanması olmayan ve istenilen değerde bir DC gerilim oluşturmaktır. Buradaki "+" ve "-" değerlendirilmesi kaynağın toprağa bağlanan ucu ile yapılmaktadır. Kaynağın (-) ucu toprağa (şaseye) bağlanırsa,besleme gerilimi (+) pozitif olarak kullanılır. Veya bunun tersi olur. Genellikle "-" negatif uç toprağa bağlanır.

Doğrultucuların Yapısı Komple bir doğrultucu Şekil 1.5 ‘de gösterildiği gibi şu dört ana bölümden oluşmaktadır: Transformatör: 220V ihtiyaç duyulan AC gerilime dönüştürülmesini sağlar. Doğrultma Devresi: AC gerilimi DC gerilime çeviren devredir. Bu DC gerilim, sinüzoidal değişimin tek yönlü halidir. Yani dalgalıdır. Filtre Devresi: Dalgalanması mümkün olduğunca az DC gerilim oluşumunu sağlar. Regülatör Devresi: Tam doğrultulmuş DC gerilim oluşumunu sağlar.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın