Genetik Algoritma ve Gezgin Satıcı Problemi

Yüksek Lisans Tezi

 

Genetik Algoritma ve Gezgin Satıcı Problemi

 

Mustafa KAYA

 

Fırat Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 1999, sayfa 54

Bu çalışmada Genetik Algoritma ve Genetik Programlama ele alınıp, operatörleri ve algoritmaya hazırlanışı anlatılmıştır. Genetik programlamaya geçilirken karşılaşılan güçlükler ve bunlardan kurtulmanın yolları üzerinde çalışılmıştır. Gezgin Satıcı Problemi olarak bilinen Travelling Salesman Problem tanımlaması ve bağıntıları verilerek ele alınmıştır. Genetik Algoritma kullanılarak Gezgin Satıcı Problemi çözülmüş olmasına rağmen çözümün kalitesi üzerinde oldukça fazla tartışmalar yapılmıştır. Genetik Algoritmanın etkili bir optimizasyon tekniği olduğu görüşü jüri tarafından henüz tam olarak benimsenmiş değildir. Ancak çeşitli yardımcı algoritmalar ve veriyi daha iyi kodlama ile Genetik Aramanın çok iyi sonuçlar vereceği de araştırmacılar tarafından savunulmakta ve üzerinde sıkça çalışılmaktadır.

Bu çalışmada da Gezgin Satıcı Problemi üzerinde Genetik Algoritma ve Genetik Programlama ile optimum ve hızlı çözümler araştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Bu çalışma, Genetik Algoritma ve Genetik Programlamanın da en az diğer heuristic yöntemler kadar güçlü bir optimizasyon tekniği olduğunu ve uygulamasının mümkün olduğunu göstermiştir.

TEZE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın