EM 231 Termokupl Modülünün Ayarlanması

EM 231 Termokupl Modülünün Ayarlanması

Ayarlama amacıyla kullanılacak DIP anahtarlar modülün altında yer alır ve termokupl
tipini, ölçeğini, kablo kopuk seçimini, soğuk nokta kompanzasyonu ayarlamanızı sağlar. DIP anahtar değişimlerinin etkili olması için modüle veya CPU’ya gelen enerjinin kesilip yeniden verilmesi gerekir. Aşağıda termokupl modülü DIP anahtar(sviç) ayarları verilmiştir.

Açıklama: Kablo kopmasını saptamak için giriş klemensleri üzerinden 25 µA’lik bir
akım iletir. 6 Nolu anahtar, bu akım kaynağını devreye alır veya devre dışı bırakır. Eğer giriş sinyalleri arasındaki fark 200 mV’dan büyük ise, bir kablo kopukluğu olduğu anlaşılır.
Kablo kopukluğu saptandığında 5 nolu anahtar ile seçilen değer bildirilir.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın