Elektromanyetik Alanların Uluslararası Sınırlamaları

Elektromanyetik Alanlar

Uluslararası Sınırlamalar

        Japonya’da, bütün elektriksel ekipmanlar 1973’te yayınlanan, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının düzenlediği Elektriksel Tesisatların Teknik standartlarına mecbur tutulur. Kalabalık nüfuslu, %25 ya da daha fazla yapıların kapladığı bölgelerde yüksek gerilim havai hatların yapımı yasaklanır. Standart ayrıca hat altında elektrik alan şiddeti için, toprak seviyesinden 1m yükseklikte 3 kV/m’yi aşmayan bir sınır değer tayin eder. Tarlalar, ormanlar vs. gibi içinde insanların geliş ve gidişlerinin nadiren olduğu yerlerde bu şart uygulanmaz.

        Birleşik Devletler’de, düzenlemeler bir eyaletten diğerine yaygın olarak farklıdır. Yeni hatların dizayn kriterleri için, havai besleme ve komünikasyon hatlarının bakımı ve onların ilgili ekipmanları, yapıdan meydana gelen tehlikelerden kişilerin pratik olarak korunma tedbirleri için, bütün eyaletler Ulusal Elektrik Güvenlik Kodu (NESC)’nu ya da bazı düzenlemelerini kabul eder. Hat güzergahında (ROW) ev kurmaya ve tam gün aktivitelere izin verilmez. Hat güzergahının genişliği şirket politikasına ve hattın gerilimine bağlıdır. Sadece maksimum müsaade edilebilir elektrik alan için tavsiye edilen birkaç yönetmelik vardır. Tablo 1”e görüldüğü gibi, standartlar birbirine uymaz, böylece her bir eyaletin hat güzergahı sınırında ya da içinde farklı sınır değerleri vardır.

Tablo 1
ABD’de elektrik alan şiddetinin sınır değerleri
Eyalet Maksimum Alan Şiddeti (kV/m) Bölge
Minesota

Montana

New Jersey

New York

Kuzey Dakota

Oregon

8

7
1

3

11,8
11
7
1,6

8

9

ROW içinde

Yol geçişinde
ROW sınırında

ROW sınırında

ROW içinde
Özel yollarda
Ulusal yollarda
ROW sınırında

ROW içinde

ROW içinde

        Mevcut sınır değerler nüfusun korunmasını amaçlar. Trafo merkezlerinde çalışanlar için sabit olmayan kurallar mevcuttur. Benzer durum gerçekte, merkez otomasyonu ve koruyucu dizayndan dolayı yeterlidir, yüksek alanlarda çalışanların kaldığı süre azdır.

        Rusya’da genel halk için elektrik alan şiddetlerinin maksimum müsaade edilebilir seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Elektrik alanın etkilerinden genel nüfusu korumak için, ayrıca alan şiddetinin 1 kV/m’yi aştığı iletim hattı güzergahı boyunca "sağlık koruma bölgesi" diye bilinen bölge oluşturulur.

Tablo 2
Rusya’da elektrik alan şiddetinin müsaade edilebilir seviyeleri
Bölgenin karakteristikleri Elektrik alan şiddeti (kV/m)
İkamete ait bina içinde

İkamete ait yerleşim bölgesi

Kırsal ikamet bölgeleri, banliyö bölgeleri, muhtemel kentsel gelişim bölgeleri vs.

Ana yollar ile hatların çapraz olduğu bölgede

İkamet edilmeyen girilebilir bölgeler, ekilebilir arazi

İkamet edilmeyen, kolayca girilemeyen bölgeler

0,5

1

5

10

15

20

        Dizayn aşamasında, enerji iletim hatlarının güzergahları evler, ulusal yapılar, parklar, araba servis istasyonları ve benzinlikler sağlık koruma bölgesinin dışında kalacak şekilde seçilir. Koruma bölgesinde mevcut evlerin kaldırılması sağlanır, açık arazi üzerinde ve yapıların içinde Tablo 2’deki sınır değerlerin altında alan şiddeti şart koşulur, ya da metal çatılar, tel kafesler, çitler vb. ekranlama sistemleri ile alan büyüklükleri bu sınır değerlerin içine çekilir.

Hazırlayan Turhan Karayel

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın