Elektromanyetik Alanların Türkiyede Kullanılan Hatlardaki Alan Dağılımları

Elektromanyetik Alanlar

Türkiye’de Kullanılan Hatlardaki Alan Dağılımları

        Türkiye’de elektrik enerjisi genel olarak doğu ve güney doğu bölgelerinde üretilmektedir. Tüketimin büyük bir bölümü batı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, doğuda üretilen enerjinin batıya iletilmesi gerekmektedir. Enerji iletiminde en yüksek gerilim değeri 380 kV ve 154 kV, dağıtım için de orta gerilim değeri 66 kV ve 34,5 kV hatlar kullanılmaktadır.

        Enerji iletim hatlarında dizayn aşamasında elektromanyetik alan hesaplamaları, güvenlik sınırlarının oluşturulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu hesaplamalar sonucunda mevcut hatlar çevresinde de canlılar ve duyarlı aletler bakımından hatlara güvenli yaklaşım uzaklıkları belirlenebilir. Ayrıca yeni kurulacak bir yüksek gerilim enerji iletim hattı için de elektromanyetik alan hesaplamalarının yapılması, önceden ilgili hat çevresindeki alan değerleri hakkında bilgi verecek ve buna göre hat ve direk boylarının ve ayrıca hat güzergahı genişliğinin de belirlenmesinde yararlı olacaktır.

        Mesleği gereği EM alanlara gün boyu maruz kalmakta olan çalışanlar için de gerekli koruyucu ekranlayıcılar (elektrik ve manyetik alan) kullanılmalıdır. Bina içerisindeki trafo merkezi ve kablolardan dolayı meydana gelen EM alanların bozucu etkisinin önlenmesi için; gerek trafo merkezi ve gerekse kabloların hem elektrik ve hem de manyetik alan ekranlamasının yapılması gerekmektedir.

Hazırlayan Turhan Karayel

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın