Bobinli Devrelerde Endüktans ( Endüktif Direnç) Nedir ?

Endüktans (Endüktif Direnç) Nedir


Endüktans (Endüktif Direnç):

Endüktans (endüktif direnç) bir bobindengeçen akımın şiddetinin ve buna bağlı olan manyetik alan şiddetinin artmasınınveya azalmasının yarattığı ve bu değişmelere karşı koymaya çalışan endüksüyongeriliminin etkisidir. Bu yüzden, bir bobinden doğru akım geçirilmekistendiğinde akım şiddeti hemen omik direncin belirlediği değere çıkamaz veyageçmekte olan akım kesilmek istenirse akım hemen sıfıra düşemez. Bu anlardameydana gelen endüksüyon gerilimleri akımın artmasını veya kesilmesinigeciktirir.Böylece, aslında var olmayan fakat manyetik alan değişimininyarattığı bu endüksüyon gerilimleri direnç gibi bir etki yaparak akımısınarlar.

Endüktans L harfi ile gösterilir.Endüktansın birimi Henry’dir ve H harfi ile gösterilir, Henry şöyle tanımlanır:

Bir bobindeki akımın değişim hızı 1Amper/Saniye ve akımın değişmesine karşı koyan endüksüyon gerilimi 1 volt ise obobinin endüktansı 1 Henry’dir.

Bu olay mekanikteki atalet kuvveti olayınınbenzeridir.Bobinin endüktansı kütlenin, akımın değişim hızı ivmenin veendüksüyon gerilimi de atalet kuvvetinin karşıtıdır. Bilindiği gibi, duran bircisme bir kuvvet uygulandığında cisim ataleti yüzünden hemen hızlanamaz,kütlesine ve uygulanan kuvvetin büyüklüğüne göre belli bir ivmeyle hızlanır.Eğer bu cisim hava içinde harekat ediyorsa hava sürtünmesi yüzünden hızı bellibir değerde sabitleşir. Bobinde de akım, uygulanan gerilim ve bobininendüktansı ile bağıntılı olarak akım artışının yarattığı manyetik alandeğişiminden kaynaklanan zıt endüksüyon gerilimi yüzünden sıfırdan başlar vegittikçe artarak belli bir süre sonra omik direncin sınırladığı en yüksekdeğere çıkar. Cisim belli bir hıza erişince hızı ve kütlesi ile belli olan W =1/2 mV2
kinetik enerjisini depolamış olur. Aynişekilde, bobinde de W = 1/2 LI2ile belli olan bir elektromanyetik enerjidepolar. Cisim yavaşlatılmak istenirse hizanın azalmasına karşı bir kuvvet vebobinden geçen akım azaltılmak istenirse ayni şekilde manyetik alanın vedolayısı ile manyetik enerjinin azalmasından dolayı akımın azalmasına karşıkoyan bir endüksüyon gerilimi doğar.

Doğru akım devrelerinde endüksüyon olayıyalnız devreye akım verilir veya kesilirken ve çok kısa zaman içinde olduğundanpek farkına varılmaz. Endüksüyon olayları alternatif akım devrelerinde dahabelirgindir.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın