AutoCad Çizim Sözlüğü : AutoCad Çizim Programındaki Komutların Türkçe Karşılıkları

AutoCad Çizim Sözlüğü
2D- 2 Boyut
2P- 2 Nokta
3D- 3boyut
3DARRAY- 3boyut Dizi
3DFACE – Yüzey kaplama,
3DPOLY- 3boyut Birleşik-Çizgi
3P- 3 Nokta
ADD- Ekle
ALIGN- Hizalama
ALL- Tümü
ANGLE- Açı
ANNOTATION- Kısaltma
APEX- Tepe
ARC- Yay
AREA -Alan
ARRAY- Dizi
ARROW- Ok
ASPECT- Oran
ATTDEF- Nitelik Tanımı
ATTDISP- Nitelik Görüntüle
ATTEDIT- Nitelik Düzenle
ATTEX- Nitelik Çıkarımı
AUTO- Otomatik
BLIPMODE -İşaret Modu
BLOCK- Blok
BLUE- Mavi
BOTTOM- Alt
BOTTOMCENTER- Alt merkez
BOTTOMLEFT- Sol alt
BOTTOMRIGHT- Sağalt
BOUNDARY- Sınır Hazırlar
BOX- Kutu
BREAK -Kır
BYBLOCK- Blok dan
BYLAYER- Katmandan
CAMERA- Kamera
CDF- Virgül Ayraçlı Format
CENTER- Merkez
CHAIN- Zincir
CHAMFER- Keskin köşe kır,
CHANGE- Değiştir
CHPROP -Özellik Değiştir
CIRCLE -Çember
CIRCUMSCRIBED- Çembere Dıştan Teğet
CLIP- Kırp
CLOSE- Kapat
COLOR -Renk-
COMMANDS- Komutlar
CONE – Tabanı daire koni çizmek,
CONE- Koni
CONSTANT- Sabit
CONSTRUCTİON LİNE-Yrd.Çizgi
COPY- Kopyala
CORNER- Köşe
CUBE- Küp
CURRENT- Güncel
CYAN- Türkuaz
CYLINDER – Taban daire silindir çizmek,
CYLINDER –Silindir
DECURVE- Eğri Kaldır
DELETE- Yok et, Sil
DELTA- Delta
DIAMETER- Çap
DIMENSION – Boyutlandırma
DIRECTION- Yön
DISH- Yarım Küre
DISPLAY- Görüntüle
DISTANCE- Uzaklık, Mesafe
DISTANCES- Mesafeler
DIVIDE- Böl
DOME- Ters Yarım Küre
DONUT- Halka
DRAGMODE- Sürükleme Modu
DTEXT- Dinamik Yazı
DVIEW- Dinamik Görünüm
DXF- Çizim Değişim Formatı
DYNAMIC- Dinamik
EDGE- Kenar
EDGESURF – kenar seçerek eğik yüzey yaratma
EDIT- Düzenle
ELEVATION- Yükseklik
ELLIPSE- Elips
ELLIPTICAL- Eliptik
END- Son nokta
ENTITIES- Öğeler
ENTITY- ÖĞE
EXIT- Çık
EXPLODE – Şekli Patlatma
EXTEND- Uzat
EXTENTS- Kapsam
EXTRUDE – Polyline çizgi ile yaratılmış çizgiye yükseklik vererek katı oluşturur,
EYE- Göz
FILLED- Yuvarlat
FILLET- Yuvarlak köşe kır,
FIRST- İlk noktadan
FIT- Eğri Uydur
FIT TOLERANCE- Tolerans Uydur
FIT- Uydur
FLOAT- Yüzer
FORMAT- Format
GREEN- Yeşil
GRID- Izgara
HATCH- Tara
HEIGHT- Yükseklik
HIDE- Gizle
IGNORE- Göz ardı
IMAGE – İmaj
INCLUDED- Kapsanan
INSCRIBED- Çembere İçten Teğet
INSERT- Yerleştir
INTERFERE – Kesişen katılarda kesişen kısımda yeni bir katı oluşturmak,
INTERSECT – Kesişen katılarda kesişen kısımda yeni bir katı oluşturmak diğer katıları yok etmek,
INVISIBLE- Görünmez
ISOCIRCLE- İzo çember ISOMETRİC SNAP/GRİD – Eksenleri Artı, Eksi 30 Derece Eğik Hale Getirmeye Yarar.
ISOPLANE- İzo metrik Düzlem
JOIN- Birleştir
JUSTIFICATION- Hizalama
JUSTIFY- Yanaştır
LAST- Son
LAYER- Katman
LEADER- Öncü
LEFT- Sol
LENGTH OF CHORD- Kiriş Uzunluğu
LENGTH- Uzunluk
LENGTHEN- Uzatma
LIMITS- Sınırlar
LINE- Çizgi
LOAD- Yükle
LOOP- Döngü
LTSCALE- Çizgi tipi Ölçeği
LTYPE- Çizgi-Tipi
MAGENTA- Mor
MEASURE- Ölç
MESH- Göz
METHOD- Metot
MIDDLE- Orta
MIDDLECENTER- Orta merkez
MIDDLELEFT- Sol orta
MINSERT – Fazla Sayıda İnsert
MIRROR – Ayna
MİRROR3D – 3D Ayna,
MLINE- Çoklu Çizgi
MTEXT- Paragraf Yazı
MULTIPLE- Çoklu
NEXT- Sonraki
NO EXTEND- Uzatma Yok
NO TRIM- Budama Yok
NONE- Hiçbiri
NORMAL- Normal
OBJECT- Nesne
OFF- Kapalı
OFF- Kapat
OFFSET- Koşutla, Paralelini Al
ON- Açık
OPEN- Açık
OPTIONS- Seçenekler
ORIGIN- Merkez
ORTHO- Dikey
OUTER- En Dış
PAN- Kaydır
PARAMETER- Parametre
PDMODE – Nokta Şekli
PEDIT- Bileşik-Çizgi Düzenleme
PERCENT- Yüzde
PLAN- Plan
POINT – Nokta
POINTS- Noktalar
POLAR- Kutupsal
POLYGON- Çokgen
POLYLINE- Bileşik Çizgi
POSITION- Konum
PRESET- Ön ayar
PREVIOUS- Önceki
PROJECT- Yansıt
PROPERTIES- Özellikler
PURGE – Kullanılmayan Nesneleri Silmek
PYRAMID- Piramit
QTEXT- Çabuk Yazı
RADIUS- Yarıçap
RAY – Işın
REALTIME- Gerçek Zamanlı
RECTANGLE- Dikdörtgen
RECTANGULAR- Dikdörtgen
RED- Kırmızı
REFERENCE- Referans
REGİON- Çizimlerden Bir Bölge Oluşturur.
RENDER – Gerçek Görünüm Germe
RESTORE- Yeniden Yükle
REVOLVE – Polyline çizgi ile yaratılmış çizgiyi döndürerek katı oluşturur,
REVOLVE- Çevir
RIGHT- Sağ
ROTADE3D – 3D Döndürme,
ROTATION- Dönüş
RULESURF – iki kenar seçerek Yüzey kaplama
SAVE- Sakla
SCALE- Ölçek
SDF- Boşluk Ayraçlı Format
SELECT- Seç
SHOW- Göster
SKETCH – Serbest Çizim
SLİCE ; 3D Kesme,
SNAP- Kenetle, Yakala
SOLİDEDIT – Yüzeyi yüzey Şeklini Değiştirme
SOLİDS- 3-Boyutlu Katı Cisimler Oluşturur Ve Onlar İle İlgili İşlemler Yapar.
SPHERE- Küre
SPLINE- eğri çizgi
STRAIGHT- Düz
STRETCH – Uzatılabilir & Kısaltılabilir
STYLE- Stil
SUBTRACT- Kesişen katıdan diğerini çıkarmak,
SURFACES- 3-Boyutlu Yüzeyler Oluşturur.
TARGET- Hedef
TEXT- Yazı
THICKNESS- Kalınlık
THROUGH- Geçiş Noktası
TOGGLE- Geçiş
TOLERANCE- Tolerans
TOOLBAR- Araç Çubuğu
TOP- Üst
TOPCENTER- Üst merkez
TOPLEFT- Sol üst
TOPRIGHT- Sağ üst
TORUS – Halka, Simit çizmek,
TORUS- Simit
TOTAL- Toplam
TRACE – Kalınlığı Belirlenen Doğrular
TRIM- Budama
TTR- Teğet Teğet Yarıçap
TWIST- Çevir
U- Kullanıcı
UCS- Kullanıcı Koordinat Sistemi
UNDO- Geri al
UNION – Kesişen iki katıyı birleştirmek,
UNLOAD- Çıkar
VALUE- Değer
VERIFY- Doğrula
VIEW- Görünüm
WBLOCK – Blok’lanan Objeler Dosya Gibi Harddiske Yazılır
WEDGE – Kama – Takoz
WHITE- Beyaz
WIDTH- Genişlik
WINDOW- Pencere
WORLD- Yer
XYZ- Xyz
YELLOW- Sarı
ZAXIS- Z Ekseni
ZERO- Sıfır
ZOOM- Zum

Posted in Genel.

Bir cevap yazın