Armatürlerde Elektrik Çaprmasına Karşı Alınacak Önlemler

Gerilimleri 1000V.’u geçmeyen tüp biçimli, kompakt floresan ve diğer boşalmalı lambalar ile, tungsten flemanlı lambalar da kullanılan armatürlerin elekrik  çarpmasına karşı korumada, deney parmağı ile yapılan doğrulamada akım taşıyan kısımlara ulaşılmasının normal şartlarda mümkün olmaması sağlanmalıdır.

Armatürün tüm metal kısımlarının topraklanması için bir topraklama düzeneğinin bulunması yanında, bu tip armatürlerde güç faktörü kompaznzasyonu amacı ile kullanılan ve kapasiteleri 0.5 μƒ değeri aşan  kondansatörler kullanıldığında, armatür uçları besleme hattından  ayrıldıktan bir dakika sonra kondansatör uçlarındaki gerilimin  50V. değerinin altına  düşecek şekilde kondansatör bir boşalma (deşarj) direnci ile donatılmalıdır.  Bu direnç, kondansatörün içinde veya üzerinde olduğu gibi armatürün içine monte edilmiş durumda bulunabilir.

 

Armatürleri için kullanılması öngörülen ve bu kondansatörlerin tanımı ve üretimi ile ilgili TS EN 61048/049 standardları yayınlanmış  olup, kullanılacak kondansatörlerin adı geçen standard kapsamında bulunması gereklidir.

 

Kondansotör kapasitesine ve standardın tarifine  uygun olarak, kondansatörlere bağlanacak deşarj direnç değerleri aşağıdaki eşitlikten  istifade edilerek bulunabilir.

 
v = Umax.e/RC

 
Burada; 

  v = Herhangi bir andaki ani değer (min50 V)

Umax = 220 V. efektif değere ait max değer ( 220 / 0.707 = 311 V.)

e = neper logoritması tabanı (2.718)

t = deşarj süresi 1 dakika (eşitlikte 60 saniye alınacaktır.)

                C = Kullanılan kondansatör kapasitesi  farat (1 farat=10‾6 μƒ  )

                R = Ohm cinsinden bağlanacak deşarj direnç değeridir.

 
Not : Armatür uçlarının besleme hattından ayrıldığı an genel  olarak alternatif gerilim maksimum değeri olan 220 / 0.707 = 311 V.luk gerilim değeri alındığına dikkat edilmelidir. Bu durum her ayrılma anında olmayabilir. 1 dakikada 50 V.luk değere düşürülmesi için emniyet yönünde en yüksek gerilim değerinin alınması uygun olur. Dirençler, kondansatör uçlarına  paralel bağlanmalıdır. Dirençlerdeki güc kayıplarının az olması için güç değerleri 1-1/2 – 1/4 Watt lık düşünülmelidir.

Kaynak:emo 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın