Analog Ölçü Aletleri Nelerdir

Analog Ölçü Aletleri Nelerdir
Ölçtüğü değeri skala taksimatı üzerinden ibre ile gösteren ölçü aletleridir. Analog ölçü
aletleri çok değişik yapı ve skala taksimatlarına sahip olarak imal edilirler. Bu ölçü
aletlerinde değer okumak daha zor gibi görünse de analog ölçü aletleri daha hassas ölçümlere
olanak sağlarlar.

Resim 1.3’te bazı analog ölçü aletleri görülmektedir. Analog ölçü
aletlerinin yapısı ve kullanım şekli ilerideki konularda ayrıntılı olarak işlenecektir.

Posted in Genel.