Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Hakkında Bilgi

Acil  aydınlatma ve yönlendirme sistemleri; binalarda aydınlatma sisteminin yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle devre dışı kaldığında,  derhal devreye girerek, yeterli düzeyde aydınlatma sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür. Acil    aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinde sistem   tasarımı   ve uygulama  esaslarına ilişkin sunumu buradan indirebilirsiniz.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın