Thyristörlerle Motor Dönüş Yönünü Değiştirme

Thyristörlerle Motor Dönüş Yönünü Değiştirme


Şekil 1.18 – D.A motorlarda thyristörlerle dönüş yönünün değiştirilmesi

Şekil 1.18 ‘de bir doğru akım motorunun iki thyristör kullanılarak devir yönünün değiştirilmesi görülmektedir. Doğru akım motorunun uyartım sargıları gösterilmemiş olup, ayrı bir D.A. kaynağından sürekli beslenmektedir. Alternatif akım kaynağına bağlı olan devre, thyristörlerle yarım dalga doğrultularak motora verilir.

S1 anahtarı kapatıldığında pozitif alternansta akım R3 direnci ile sınırlandırılarak D1 diyodundan geçerek Th1 Thyristörünün gateine gelir. Bu anda Th1 thyristörünün anodu (+), katodu (-) alternansta olduğundan iletime geçer. R fazından gelen akım Th1 thyristöründen, motor endüvisinden geçerek devresini tamamlar.

Motor ileri yönde dönmeye başlar. Alternans yön değiştirdiğinde Th1 yalıtımdadır. S1 anahtarı kapalı kaldığı sürece her pozitif alternansta yukarıdaki olay tekrarlanır motor ileri yönde dönmeye devam eder.

S1 anahtarı açıldığında Th1 thyristörü gate polarması alamaz ve yalıtıma geçer. S1 anahtarı açıkken S2 anahtarı kapatıldığında Th2 thyristörünün anodu (+), katodu (-) alternansda olduğunda R2 direnci ve D2 diyodu üzerinden tetikleme alarak iletime geçer. Mp ucundan gelen akım endüviden ve thyristörün üzerinden geçerek devresini tamamlar. Endüviden geçen akımın yönü değiştiğinden motorun devir yönü değişmiştir. Alternans yön değiştirdiğinde Th2 yalıtımdadır. S2 anahtarı kapalı kaldığı sürece her negatif alternansta yukarıdaki olay tekrarlanır motor geri yönde dönmeye devam eder.

S1 ve S2 anahtarları ikisi birlikte kapatılmamalıdır. Kapatılırsa endüvisinden AA, uyartım sargısından D.A. geçen motor çalışmaz.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın