Diyotlarda Ters Polarma Nasıl Oluşur ?

Ters Polarma: Diyotun katot ucuna güğ kaynağının pozitif (+) kutbu, anot ucuna da güç kaynağının negatif (-) kutbu bağlandığında ise N tipi maddedeki elektronlar güç kaynağının negatif (-) kutbu tarafından, P tipi maddedeki oyuklarda güç kaynağının pozitif (+) kutbu tarafında çekilirler. Bu durumda ortadaki nötr bölge genişler, yani diyot yalıtıma geçmiş olur. Fakat Azınlık Taşıyıcılar […]

TEMEL ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI NELERDİR TANIMLARI

TEMEL ELEKTRONİK A) YARI İLETKENLİ ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI   1 – Diyot : Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun P kutbuna "Anot", N kutbuna da "Katot" adı verilir. Genellikle AC akımı DC akıma dönüştürmek için Doğrultmaç devrelerinde  kullanılır.  Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birleşiminden oluşur. Bu maddeler ilk […]

Frekans Modülasyonu Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir ?

Yeni Sayfa 2 Frekans Modülasyonu Frekans modülasyonu (frequency modulation – FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonundan daha günceldir. Günümüzde, ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 MHz -108 MHz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyomı ile yayın yapan A-M vericilerde orta, uzun ve kısa dalgalar kullanılır. […]

Tyhristörlerin Çalışması ve Doğru Akımda İletimi

Tyhristörlerin Çalışması ve Doğru Akımda İletimi Şekil 1.5 ‘de thyristörün anot – katot uçlarına doğru polarmalı bir gerilim uygulanmıştır. Bu durumda devreden sızıntı akımı dışında akım geçmez. Gerilim belli bir değere kadar artırılırsa thyristör iletime geçer. Bu andaki thyristör akımı devreye bağlanan bir yük ile sınırlandırılmaktadır. Şekil 1.6 ‘da thyristör anot – katot uçlarına ters […]

Silikon Anahtarlar : SUS triyak thyristör gibi devre elemanlarının tetiklenmesinde Kullanılır

Silikon Anahtarlar Tek Yönlü Silikon Anahtar (SUS) Tek yönlü silikon anahtarlara SUS (silicon unileteral switch) denir. SUS triyak thyristör gibi devre elemanlarının tetiklenmesinde kullanılır. Şekil 1.1 – a. Sembolü b. Transistör eşdeğeri SUS ‘un anoduna (+), katot ve gate uçlarına (-) gerilim uygulandığıda veya gate ucuna gerilim uygulanmadığında çalışır. Diyod gibi tek yönlü akım geçiren […]