PIC in yapısı Nasıldır _Von Neumann mimarisi

PIC in yapısı

Genel mikrodenetleyicilerin yapısı ‘Von Neumann mimarisi ‘ olarak adlandırılır. Bilgi çıkışları birlikte bir hafızadadır ve ALU bir data bus ile hafıza ( memories ) arasındadır. ( Şekil 1-6 ) Alışılagelmiş mikrodenetleyiciler bu ‘Von Neumann ‘ mimarisindedir. ( bus: Sinyal hattı bus olarak adlandırılır. Örneğin 8 bitlik bilgisayar data bus 8 sinyal hattına sahiptir. )

Şekil 1-6 Von Neumann mimarisi

PIC Harvard mimarisine sahiptir ve data hafızası ile program hafızası vardır. (Şekil 1-7) Data hafızası bilgi yoluna ( bus ), program hafızası ise program yoluna ( bus ) sahiptir. Bu iki yol ( bus ) birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. İç yapısı basittir ve işletimi hızlıdır. Program hafızası bağımsız olduğundan dolayı kapladığı alanda bağımsızdır. Ve bu tanımlar birtek kelimeylede ifade edilebilir.

Şekil 1-7 Harvard mimarisi

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın