Lojik kapılar

Lojik kapılar

VE (AND) kapısı

        Şekil (a)’daki sembolle gösterilen VE kapısı, şekil (b) de gösterilen doğruluk tablosundaki işlemleri gerçekleştirmektedir. VE kapısının gerçekleştirdiği çarpma işlemi . veya * işareti ile gösterilir ve kapının yaptığı işlem Q=A*B şeklinde tanımlanır. Normal çarpma işleminin gerçekleştirildiği VE işleminde, giriş değişkenlerinin her hangi birinin 0 değerini alması ile çıkış 0 değerini alırken, girişlerin hepsinin 1 olması durumunda çıkışta 1 değerini alır. Bu durum giriş değişkeni ikiden fazla olan VE kapıları içinde geçerlidir. (Q=A*B*C)

 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın