Kablo Çekme Tekniği : Yer altı Kablo Çekim Galeriden Kablo Çekme İşlemi

Kablo Çekme Tekniği
Yer altı Kablo Çekim Esasları:
Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır.Yeni inşa edilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı," s" payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
Kablo çekiminde; Çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.
Çekme kuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır.Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.

Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.
-Kablo, -15c’nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
-Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.
-Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir.
-Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.
-Çekme halatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir.Halat keskin kenarlardan geçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.
-Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.
-Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.
-Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması.
Yer altı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilir.Zorunlu durumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrol servisinin izni alınır.Kablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekim işlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göz temizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilir.ÇB güzergahlarında kablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenir.Menhol ve ek odası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenir.Ayrıca menhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerek havalandırma yapılır.

Kablo çekimi
Kablo çekim işlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınır. Kablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbir alınır.
Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daima santral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir. Santral zıt yönde durmak suretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veya paketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır.
Kablo çekime başlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalat yada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekli olarak gözlenir. Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalı kablo yerine yeni kablo çekimi yapılır.
Çekim sırasında kablo ucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kablo ucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılır.Kablo uçları açık olarak kablo çekimi yapılmaz.Çekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zarar verilmez.ve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olan kablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rak pabucuna bağlanarak sabitlenir.

Galeriden Kablo Çekme İşlemi
Ortak kullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğu ölçülür.Ek yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimde planlanır. Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkate alınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir.
Yer altı kablo çekim işlemindeki gibi kablo çekimi yapılır. Çekimi yapılan kablo galeri boyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenerek etiketlenir.
Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılır. Kablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demir aksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın