Gerilim Düşümü hesabı ile İlgili Formüller

MÜSAADE EDİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN %DEĞERLERİ


  İletken kesitlerinin, normalin üzerinde bir gerilim düşümü vermemeleri için ,yapılacak hesaplamalarda dikkate alınması gereken gerilim düşümüne ait değerler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-       İç tesisatta aydınlatma için  tam yük altında ana tablodan en uzak veya en büyük güçlü lambaya kadar olan yerde %1,5,

2-       İç tesisata kuvvet için tam yük altında ,ana tablodan en uzak veya  en büyük güçlü motora  kadar olan yerde %3 ü aşmamalıdır.Bu iki değer sayaçtan sonraki iç tesisat için muteberdir.

3-       Alçak gerilim şebekelerine ,şebeke irtibat hattı (branşman hattı) yani sayaç ile enerjinin alındığı şebeke  arasında %1,5 alınır.

4-       Alçak gerilimli şebekelere ait hatlarda ,dağıtım panosu ile uzaklık veya yük yönünden en kötü şartlı nokta arasında   kalan yerde %5 dir.

5-       Orta gerilimli hatlar ve şebekelerde % 10 a kadar alınabilir.

6-       Yüksek gerilimli hatlarda ve şebekelerde ise % (2,5-5)arasındadır.

7-       Donanma ve bahçe aydınlatmasının  beslenişi ,müstakil olarak yerleştirilen  bir trafo postasına ait dağıtım panosundan  yapılıyorsa,en kötü şartlı lambaya kadar olan yerde %5,binalardan herhangi birine ait tablodan yapılıyorsa %1,5 olarak alınmalıdır.

GERİLİM DÜŞÜM TABLOSU

                             

Devre   Volt   Formül   Sonuç  
Üç Faz  

220/380

 

%e = = 0,0124
Tek faz   %e = = 0,074  
İki faz   %e = = 0,056
Üç faz   24/42   %e = =  
Tek faz   %e = = 6,2

 

%e: Gerilim düşümü (yüzde)

S: İletken kesiti (mm2)

L: Hat mesafesi (m)   U: Gerilim (Volt)  
N: Güç (kW)   K: İletkenlik Katsayısı (m / mm2)

Posted in Genel.

Bir cevap yazın