Genlik Modülasyonda Kenar Band Voltajı ve Güç

Genlik Modülasyonda Kenar Band Voltajı ve Güç

"Genlik modülasyonu prensibi" konusunda, bir A-M sinyalin zaman göre eşitliğini çıkarttığımızda AKB ve ÜKB genliklerinin eşit, Em / 2 değerinde olduğunu belirtmiştik.

EAKB = EÜKB = Em / 2

Modülasyon faktörü m = Em / EC olduğundan Em = m.EC ‘dir. O halde kenar band voltajları;

EAKB = EÜKB = m.EC / 2 olur. Dolayısıyla, kenar band genlikleri modülasyon faktörüne bağlıdır.

Genel güç formülü P = E2 / R ‘dir. Kenar bandlar, RL gibi bir yükle (anten) uygulanırsa;

PAKB = PÜKB = [(m.EC) / 2]2 / RL olur. Kenar bandların genlikleri eşit olduğundan güçleride eşit olacaktır. Formülü açarsak;

PAKB = PÜKB = [(m2.EC2) / 4] / RL

PAKB = PÜKB = (m2.EC2) / (4.RL) bulunur.

Kenar bandların toplam gücü ise;

PKB = PAKB + PÜKB = 2.[(m2.EC2) / (4.RL)]

PKB = (m2.EC2) / (2.RL) olur. Burada EC2 / RL taşıyıcının gücüdür.

Taşıyıcı sinyalin gücü;

PC = EC2 / RL olduğuna göre kenar bandların toplam gücü;

PKB = (m2 / 2).PC olur.

Bir A-M sinyal; taşıyıcı, alt kenar ve üst kenar banddan oluştuğuna göre verici anteninden yayınlanan bir A-M sinyalin toplam gücü;

PA-M = PC + PAKB + PÜKB

PA-M = PC + (m2 / 4).PC + (m2 / 4).PC

PA-M = PC + (m2 / 2).PC

PA-M = PC [1 + (m2 / 2)] olur.Bu formülde,

PC = Taşıyıcı gücü (EC2 / RL)
m = Modülasyon faktörü

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın