EV SAHİPLERİ KİRACILARININ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAK

        Yargıtay, ev sahibinin, elektriğe abone olan kiracısından dolayı sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Ev sahibi, dairesini kiraya verdi. Kiracı, elektrik abonesi olmak için TEDAŞ’a müracaatında, eski abonenin (eski kiracının) elektrik borcu ile karşılaştı. TEDAŞ borcun ödenmemesi halinde abone olunamayacağını ve elektriğin bağlanamayacağını belirtti. bu durumda ev sahibi kiracının eski borcunu ödedi.

      

Davacı ev sahibi TEDAŞ’ın eski abonenin elektrik borcunu haksız yere kendisinden tahsil ettiğini ileri sürerek, ödediği paranın yasal faizi ile tahsili istemiyle TEDAŞ aleyhine dava açtı. Yerel mahkeme, davanın husumet yönünden reddine karar verdi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını ev sahibi lehine bozdu.

       Yargıtayın kararında, TEDAŞ ile elektrik borcunu ödemeyen eski kiracı arasında abone sözleşmesi bulunduğu belirterek, abone kimin adına düzenlenmişse, tüketim bedelinden o kişinin sorumlu olduğuna işaret edildi.Kararda şöyle denildi: "Devlet veya kamu kurumlarının tekelinde bulunan bazı kamu hizmetleri ve zaruri ihtiyaç maddelerini dağıtan kuruluşlarla, bunları talep eden kişiler arasında sözleşme yapma mecburiyeti vardır. Bu nedenle davalı TEDAŞ enerji dağıtım tekelini elinde bulunduran bir kurum olarak sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmeyi yapmak için de alacaklı olmadığı kişilere mükellefiyet getirecek şekilde, eski borçların abone olmayan davacıdan istenmesi sözleşme yapma hürriyetine engel teşkil eder. Bu nedenlerle davanın kabulü gerekirken davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. şeklinde karar verdi

Posted in Genel.

Bir cevap yazın