EM 231 Termokupl Modülü ile Fırın Sıcaklık Kontrolü

EM 231 Termokupl Modülü ile Fırın Sıcaklık Kontrolü

Özel bir fırın sisteminde, fırın ısısının değeri 150 C ise ısıtıcı devreye girsin, 170 C’de
devreden çıksın. 200C’de ise soğutucu sistemi devreye girsin, 180C’de dursun. Sistemimizde -2000 C – +6500 C arası çalışan bir Pt 100 ısı algılayıcısı kullanılacaktır.

Analog modülümüzü 5 V çift kutuplu(bipolar)olarak ve 16 bit üzerinden ayarladığımızı farzedelim.

Bu devrenin uygulanması için RTD modülü gerekmektedir.

AĞ 1 (NETWORK 1): PLC, RUN pozisyonuna getirildiğinde bilgi taraması için ilk
döngüde SBRO sayfasına geçsin.
AĞ 2 (NETWORK 2): İlk önce subroutıne ve interrupt sayfalarına yöneldikten sonra
buradan alınan bilgiler bu sayfaya atandıktan sonra işlenilir. VW500 alanı içinde bulunan
sayısal değer, 738’den(150 C’nin sayısal karşılığı) küçük veya eşit ise ısıtıcı çalışsın
demektir. VW500 alanı içinde bulunan sayısal değer, 837’den(170 C’nin sayısal karşılığı)
küçük veya eşit ise ısıtıcı çalışsın. 170 C’den sora ısıtıcı devreye girmez.
AĞ 3 (NETWORK 3): VW500 alanı içinde bulunan sayısal değer, 985’den(200
C’nin sayısal karşılığı) eşit ve büyükse soğutucu çalışsın. Ortam sıcaklığı 886’ya(180 C’
nin sayısal karşılığı) indiğinde devreden çıksın.
SBR0
AĞ 1 (NETWORK 1): PLC, RUN pozisyonuna getirildiğinde OB1 sayfasından bu
sayfaya yönlendirilerek bu sayfadaki bilgiler, bir kereye ait olmak üzere OB1 sayfasına
MOV_B’nin IN grişindeki değer ınterrupt sayfasına hangi süre aralıklarla bilgi
taramasının yapılacağını ifade eder.
SMB34: 0 Nulu ınterrupt sayfasındaki bilgileri zaman kontrollü olarak değerlendiren
özel bir bayt’tır.
ENI: Interrupt’ı kullanmamıza izin verir.
EVNT 10: Zaman kontrollü ınterrupt 0
INT 0
AĞ 1 (NETWORK 1): SBR 0 sayfasından ınterrupt yapıldığından PLC bilgi taraması
için bu sayfaya geçer. MOVE komutuyla AIW0 analog giriş alanındaki bilgiler VW 500
alanına atılır.

STL (PLC KOMUTLARI)
OB1
LDW<= VW500, +756
LD Q0.0
AW<= VW500, +857
OLD
= Q0.0
NETWORK 2
LDW>= VW500, +1008
LD Q0.1
AW>= VW500, +907
OLD
= Q0.1
SBR0
NETWORK 1
LD SM0.0
MOVB 100, SMB34
ATCH 0, 10
ENI
INT 0
NETWORK 1
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW500

EM 231 Modülününe Termokupulu Devreye Bağlama Devre Şeması

EM 231 Modulünü PLC Ye bağlama Şeması

Posted in Genel.

Bir cevap yazın