Elektriksel Altyapı ile ilgili Telsim Vodafone Staj defteri

Telsim Vodafone Staj defteri Elektriksel Altyapı ile ilgili Telsim Vodafone Staj defteri

 Elektriksel Altyapı ile ilgili

26 Sayfa.Telsim vodafone santral ve baz istasyonlarında kullanılan elektriksel şartnameler ve altyapılar ile ilgili ————— Yapılan iş: Telsim, Mayıs 1994’ten bu yana GSM hizmeti veren Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biridir. Lisansını 1998’de almıştır ve 2023’e kadar geçerlidir. Türkiye’de nüfusu 10.000’den fazla olan yerleşim birimlerinden % 100’ü, Telsim’in kapsama alanındadır. Dev altyapı yatırımlarıyla Türkiye’de 21. yüzyılın GSM şebekesini kuran Telsim, uluslararası serbest dolaşım (roaming) anlaşmalarıyla, iletişim ağını tüm Dünya’ya sunmaktadır. Telsim’in Mayıs 2006 itibarıyla Dünya’da 171 ülkede 452 operatörle roaming anlaşması, 74 ülkede 151 operatörle ise GPRS roaming anlaşması bulunmaktadır. Aşağıda Telsim’in kapsama haritası görülmektedir. GPRS, MMS (Multimedia Messaging Service), MVS (Mobile Video Streaming) ve Push To Talk (BasKonuş-Chatin) servislerini Türkiye’de ilk, Dünya’da ise ilkler arasında abonelerine sunan Telsim, abone segmentlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirdiği rekabetçi tarifeleri ile de öncü operatördür. Stajı yapanın imzası Stajı yaptıranın imzası Yapılan iş: Telsim’in Türkiye’de 8 tane ana bölgesi bulunmaktadır. İstanbul, asya ve Avrupa olarak ikiye bölünmüştür. Her bölgede OMC, Kiralama, Bakım, Tesis, Planlama departmanları bulunmaktadır. Bu departmanların çalışma şekli şöyledir; Planlama bir bölgede gereksinim olması durumunda istasyon kurmayı öngörür ve o bölgedeki en uygun yerleri tespit ederek kiralamaya sevk eder. Kiralama ise bu uygun yerlerden birisini kiralar, sözleşme ve hukuksal işlemleri halleder. Kiralanan yerlere TK (Telekomünikasyon Kurumu)’dan onay alınmasının ardından geçici sertifikayla tesis, istasyonun montajını yapar. Planlama ölçüm ve optimizasyonu yapar ve TK’ya kati sertifika için müracat edilir. OMC ise kurulmuş olan istasyonun database’ini hazırlar, arıza ve istatistik takibi yapar. Şirket Profili: Çalışan Sayısı 2.356, çalışanların eğitim düzeyi; %4 master-doktora, %49 üniversite, %16 meslek yüksek okulu, %31 lise ve dengidir. Çalışanların kadın/erkek Oranı %60 erkek, %40 kadındır. Eğitim Programları Yılda 1 kez yapılan ‘Performans Değerlendirmesi’nin ışığında kişi bazında şirket hedefleri doğrultusunda bireyleri kişisel bilgi ve becerilerini arttıracak, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya ve bireysel hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya yönelik eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Stajı yapanın imzası Stajı yaptıranın imzası Yapılan iş: MOBİL SİSTEMLERİN GELİŞİMİ: Mobil iletişim teknolojisi adına yapılan en büyük atılım hücresel sistemlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu düşünce ilk olarak Bell Labs tarafından üretilmiştir ve ilk hücresel sistem AMPS (Advanced Mobile Phone Service) 1979 yılında Chicago’da (İllinois, ABD) gerçekleştirilmiştir. Kuzey Avrupa’da ise İskandinav ülkelerini kapsaması amaçlanan NMT (Nordic Mobile Telephone) sistemi geliştirilmiştir. AMPS’in bir türevi olan TACS (Total Access Communication System) İngiltere’de 1985’te hizmete sokulmuştur. Mobil telefon hizmetine duyulan yüksek talep karşısında bütün bu analog sistemler yetersiz kalmıştır. Ayrıca, kullanılan farklı sistemlerin uyumlu çalışması söz konusu değildir. Artan kapasiteyi karşılamak amacıyla tasarlanacak yeni sistemlerin maliyeti hiçbir Avrupa ülkesinin tek başına yüklenmeyi istemeyeceği kadar yüksek olacaktır. Mobil haberleşmedeki talebe karşılık verememe sorununa çözüm olarak bütün Avrupa ülkelerinin ortak tasarlayıp ortak kullanacakları bir sayısal, hücresel mobil sistemi olan GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemleri – Global Systems for Mobile Communications) ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan biçimi ile GSM sisteminin abonelerine sunduğu servis ve avantajlar şöyle özetlenebilir: • Herhangi bir GSM şebekesinin abonesi, artık çoğumuz tarafından bilinen küçük boyutlara sahip el setiyle (cep telefonu) GSM sistemine dahil olan ve kapsama alanı içinde bulunan bütün ülkelerde her yeri arayıp telefon görüşmesi yapabilmekte, nerede olursa olsun aranabilmektedir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın