ELEKTRİK NEDİR ?

ELEKTRİK NEDİR ?

Elektrik iki türdür.Statik elektrik ve Dinamik elektrik.Yaklaşık 2000 yıl
kadar önce,Yunanlı bilgin Thales Kehribarın kumaş parçasına 
sürtülmesi ile küçük kıvılcımlar çıkardığını görmüştü. Statik elektrik 
ilk kez bu şekilde gözlemlendi.Statik elektrik durgun, pratik olarak 
iş yapmayan elektrik türüdür, kontrolsüz bir enerji şeklidir ve zaman 
zaman boşalmalar yapar.Yağmurlu havalarda bulutlar pozitif yüklü 
statik elektrikle dolarlar, yeryüzü negatif elektrik yüklü olduğu için,
yüksek yerlerden bulutlara elektrik atlar buna yıldırım adı verilir.
Eğer bu elektrik atlaması buluttan buluta ise o zaman şimşek 
adını alır. Statik elektriğe; saçımıza sürdüğümüz tarakta,
arabadan indiğimizde tuttuğumuz kapı kolunda, televizyon 
ekranınına elimizi sürdüğümüzde de rastlarız. Statik elektrik 
elde etmek için yapılan araca Van De Graaf jeneratörü adı 
verilir bu jeneratörle 20 milyon volt kadar statik elektrik elde edilebilir.

İkinci elektrik türü Dinamik,yani hareketli elektriktir. Bu elektrik 
kaynakları elektron devinimi sağlarlar. Elektronlar negatif kutuptan 
pozitif kutba doğru hareket ederler.Dinamik elektrik iki tipdir.

1-) D.C. Direct Current kelimelerinin kısaltılmışıdır.

2-) A.C. Alternatif Current kelimelerinin kısaltılmışıdır.

D.C. elektrik kaynağı hepimizin çok iyi bildiği piller,akümülatörler 
ve dinamolardır.Piller ve Akümülatörler kimyasal reaksiyonlardan 
elektrik enerjisi üretirler,akümülatörler ve pillerin bazı tipleri tekrar 
doldurulabilir ve tekrar tekrar kullanılabilirler.Nikel Kadmiyum piller,
Nikel Metal Hidrit piller bu tip pillerdendir .Akümülatörlerin esası 
sülfürik asit içindeki kurşunun kimyasal reaksiyonudur.
Dinamo ise tersine çalışan bir motor dur denilebilir. Kuvvetli bir 
manyetik alanda dönen bir sargının (bobin) üzerinde elektrik 
akımı oluşması esasına dayanır.

Düz akım denmesinin nedeni burada ki elektriğin bir volt zaman 
grafiğinde düz bir yol izlemesi nedeni iledir,yani bu elektrik 
çeşidinin voltajı zamanla değişmez.

A.C. Alternatörler vasıtası ile elde edilen elektrik çeşididir.
Alternatörleri döndürmek için ise, barajlarda su, elektrik 
santrallarında çeşitli yakıtlar kullanılır.

A.C. denmesinin nedeni bu çeşit elektriğin zamanla yön değiştirmesidir.

A.C. nin özelliği transformatör denen aygıtlarla voltajın 
yükseltilebilmesi veya düşürülebilmesidir.

Voltajın yükseltilebilmesi nedeni ile uzak mesafelere daha az 
kayıpla gönderilen bu çeşit elektrik günlük hayatta en çok 
kullandığımız elektrik çeşididir.

Doğru akım kaynaklarında + ve – kutuplar olduğu halde, alternatif 
akımda kutuplar yoktur.
   
 

Dinamo ile Alternatörün bulunuşu ve geliştirilmesinde katkıları 
olanlar içinde; Michael Faraday, Nicola Tesla ve Zenobe Gramme 
sayılabilir.İlk pili Alessandro Volta yapmıştır.İlk akümülatör 
Gaston Plante tarafından 1859 yılında yapılmıştır.

Elektrik Akımı: Bilindiği gibi metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değişir. İletken maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4 ‘den az elektron bulunur. Atomlar bu elektronları 8’e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir İletken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu maddeye elektrik uygulandığında elektronlar negatif (-) ‘den pozitif (+) yönüne doğru hareket etmeye başlar. Bu harekete "Elektrik Akımı" denir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın