ÇOK İŞLEVLİ GAMMA KORREKTÖR

ÇOK İŞLEVLİ GAMMA KORREKTÖR

Sunay (Ertürk) ATASEVEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektonik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

1998, 45 sayfa

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Çingiz A. Efendiyev (Danışman)
Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik
Yrd. Doç. Dr. Hatice Sezgin

Bu çalışmada uygulama televizyonları için çok fonksiyonlu bir gamma korrektör devresi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Devrenin esnek olmasını sağlamak amacıyla gamma korrektörün sayısal olarak gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Öncelikle parlaklık transfer karakteristiği üç parçaya ayrılmış ve bu her üç parçaya farklı bir gamma değeri uygulanmasına karar verilmiştir. Bunu sağlamak için üç farklı gamma korrektör devresi kurulması ve bir anahtarlama devresi yardımıyla girişin gerekli zamanlarda gerekli gamma korrektör devresine bağlanması düşünülmüştür. Fakat bu devrenin de çok esnek olmadığı, üç gamma değerinden farklı bir gamma değeri uygulamak istenildiğinde devrelerin donanımını değiştirmek gerektiğinden bu şekilde gerçeklemeden vazgeçilmiştir. Analog-dijital ve dijital-analog dönüştürücüler ile bir mikroişlemi kartı kullanılarak bir gamma korreksiyon algoritması yazılırsa devrenin daha esnek olacağına karar verilmiştir. Devrenin uygulaması için MC1408 dijital-analog dönüştürücü, ADC0804 analog-dijital dönüştürücü ve 6802 deney seti kullanılmıştır. Mikroişlemci ile üretilen testere dişi işareti giriş işareti olarak uygulanmıştır. Her bir parlaklık seviyesi aralığı için farklı bir gamma değerini seçilmesini sağlayan bir program hazırlanmıştır. Daha sonra bu programa çıkışın bit sayısını seçimlik yapabilmek için eklemeler yapılmıştır. Böylece çıkışı 8 bitlik, 7 bitlik veya daha küçük değerlerde seçmek mümkün olmuştur. Program çalıştırılarak değişik gamma değerleri ve bit saysı seçilerek çıkış osiloskopta incelenmiştir. Böylece görüntüyü istenen şekilde işlemek için gerekli algoritma elde edilmiştir.

 

Tezin Bulunduğu Adrese Git


ABSTRACT

MULTIFUNCTION GAMMA KORREKTOR

Sunay (Ertürk) ATASEVEN

Ondokuz Mayıs University Institute of Natural and Applied Sciences Department of Electric-Electronic Engineering

Master Thesis

1998, 45 pages

Jury Members

Prof. Dr. Çingiz A. Efendiyev(Supervisor)
Assist. Prof. Dr. İrfan Şenlik
Assist. Prof. Dr. Hatice Sezgin

In this work, a multifunction gamma correction circuit was projected and realised for application television. The gamma correction circuit was realised as a digital circuit in order to get a flexible circuit. Firstly brightness transfer characteristic was divided into three parts and all three parts were employed different gamma values. It was thought that three different gamma corrector and switching circuit would be made up in order to connect the input signal to necessary gamma corrector at different times. These circuits only works with three gamma values, this circuit needs extra hardware, so these circuits were given up. If a gamma correction algorithm was made up by using microprocessor with analog to digital and digital to analog converter, gamma corrector circuit would be flexible. To get experimental results, MC1408 digital to analog converter, ADC0804 analog to digital converter and 6802 microprocessor experimental equipment were used. A ramp signal porduced by microprocessor was defined as input signal. After a program was made up to obtain different a gamma value for each interval of brightness level, the software was added to this program in order to change the number of bit the output. With tihs program, using different gamma values and the number of bit, output was observed by means of oscilloscope. Thus, required algorithm was obtained to process image in required way.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın