Bilirkişilik Nasıl Yapılır: hukuk sistemimizde bilirkişilik büyük önem taşımakta

Bilindiği gibi hukuk sistemimizde bilirkişilik büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni Yargıçların hukuki konular dışında teknik konularda, teknik insanlardan yardım almaları gereğinden doğmaktadır.Bu yazımızda elektrik-elektronik mühendisliğinde bilirkişinin ihtiyaç duyacağı çeşitli bilgileri vererek  örnek bilirkişi raporları sunacağız.

Fakat burada önemli olan konu öncelikle kimlerin bilirkişi olabileceğidir. Doğal olarak da bilirkişiler Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı gibi bizim meslek alanımıza yakın insanlar olduğu gibi , dava konusunun niteliğine göre Doktor , Mali Müşavir  vs. de olabilmektedir.

 

Yukarda da belirttiğimiz gibi çeşitli mesleklerden olmasının yanı sıra konusunda da uzman olması yada bu konularla ilgili eğitim almış olması gerekmektedir. Bu nedenle uzman kişilerin belirlenmesini  yasalarımız meslek örgütlerine bırakmıştır.

 

Meslek örgütlerinin üst kuruluşu olan TMMOB  konu ile ilgili Yönetmeliği hazırlamış ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik Yönetmeliği adıyla 5 mayıs 2005 tarih 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştır.

Bu yönetmeliğin 1 maddesi olan amaç maddesinde de “Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden talep halinde ve tavsiye niteliğinde hazırlanacak bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerde aranacak nitelikler ve bilirkişilerin çalışma esaslarını belirleyerek; hizmetin nitelikli sunulması ve kamu yararının korunması amacıyla hazırlanmıştır.”denmektedir.

 

Yine bu Yönetmelik gereği Bilirkişilik yapılabilmesi için Bilirkişi yetki belgesi alınmasının gerekliliği ifade edilmekte, bilirkişilerde aranacak şartlar belirlenmektedir. Bu eğitimle ilgili düzenlemelerinde Odalarca yapılacağı karara bağlanmıştır.

1.              Yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik Yönetmeliği madde 5 Bilirkişilerde aranacak nitelikler ile Adalet Bakanlığının 2942 sayılı Kamulaştırma kanuna dayalı olarak yayınladığı Bilirkişi olarak  görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 4-b maddesi gereği Odalardan Bilirkişi Yetki belgesi almayanlar Mahkemelerde Bilirkişilik yapamayacaktır.

               

ü        İş kazaları

ü        Elektrik Kaçağı ile ilgili davalar

ü        Hasar Tespiti ile ilgili davalar

ü        Yangınla ilgili davalar,

ü        Haberleşme  (Ses – Görüntü)

ü        Bilişim Suçları

ü        Yüklenici Sözleşmelerindeki anlaşmazlıklarla ilgili davalar

ü        Kamulaştırma Davaları

ü        Bedel Tespit davaları

ü        Sorumluluk ve tazminat davaları vs. diye sıralanabilir.

Bunların dışında da şu anda aklımıza gelmeyen davalar olabilir.

Bizlerin yaptığı Teknik Bilirkişiliktir. Bizlerden istenen nedir diye düşünürsek  kamulaştırmalarda arazi ,arsa bedeli, kamulaştırma ve irtifak hakkı bedeli, arsanın üzerinde bulunan bina, ağaç, tesisatların değeri, İcra işlemi yapılacaksa icra ile satışı yapılacak veya üzerine ipotek konulacak mallarla ilgili  halihazır durumun tespiti ile değer tespiti, herhangi bir kazada oluşan hasar miktarının tespiti ve sorumluluk oranının belirlenmesi  tespiti olabilir. Elektrik kaçaklarında kaçak miktarı ve bedeli tespiti olabilir.  Yada icra vasıtasıyla bir malzeme örneğin yediemine gidecekse malzeme tanımlaması istenebilir.Yazının tamamını  buradan indirerek okuyabilirsiniz.

 

Kaynak:emo eğitim notları 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın