AVO METRE Nedir ?

AVO metre
AVO METRE
AVOMetre Ampermetre, kapasitemetre, ommetre başta olmak üzere diğerölçüm cihazlarınıda kapsayabilen koplike bir tümleşik cihazdır. Diğerbölümlerde açıklanan ölçüm cihazlarını kapsayan tek bir cihazdır. Ommetre cihazı ile direnç ölçümü yapılmaktadır. Direnç Ölçümüyapılabilmesi için cihaz om konumuna alınır.

Eger omaj yaklaşık olarak bilinmiyorsa en yüksek değerden başlamaküzere yavaş yavaş düşülerek ölçüm yapılır. Önemli bir husus bu kademedeiken voltaj .ölçümü yapılmamasıdır. Aksi takdirde cihaz yanabilir.
Ampermetre kademesi ise akımölçmede kullanılır. Ampermetre konumun cihaz devreye seri bağlanır.Propların doğru kanallara yerleştirilmesi önemlidir.Akıma uygun propkanalları seçilmelidir.
Voltmetre kademesinde ölçümyapılacaksa devreye paralel girilmelidir.Yine voltaj bilinmiyor ise enyüksek kadameden başlanmalıdır. Volt ve amper ölçümlerinde akımın dogruakımmı yoksa alternatif akımmı oldugu bilinmeli ve uygun olan kadamedeölçülmelidir.
Gelişmiş AVO Metrelerdefrekans, Isı, Kapsite ölçümleride yapılabilmektedir. Pekçok çeşitölçümün birtek cihazda yapılabilmesi özellikle arızacılık ölçümlerindekullanışlı olmaktadır.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın