AŞIRI GERİLİMLERDE CİHAZ KORUMASI : TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ

TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ

Bu rölenin bimetalli ve ergiyici alaşımlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Bimetalli aşırı akım röleleri de direkt ve endirekt olmak üzere iki şekilde yapılırlar. Direkt ısıtmalı aşırı akım rölesinde bimetalin üzerinde bulunan ısıtıcı, motor akımını taşır. Motor için tehlike yaratacak değerde bir akım sürekli olarak ısıtıcıdan geçtiğinde, meydana gelen ısı bimetali sağa doğru büker. Bimetal kapalı olan kontağı açarak, kontaktörün bobin akımını keser. Güç devresindeki M kontakları açılır ve motor şebekeden ayrılır.

Akım kısa bir süre için normal değerinin üzerine çıkarsa, ısıtıcı bimetali ısıtacak imkanı bulamaz. Bu nedenle aşırı akım rölesinin kontağı açılamaz. Motor için tehlikeli olmayan bu gibi durumlarda ısı transferindeki gecikme, rölenin çalışmasını önler. Bu yüzden yağlı zaman gecikme ünitesini bu tip rölede kullanmak gerekmez. Termik aşırı akım röleleri elle veya otomatik olarak kurulacak şekilde imal edilirler. Bazı termik aşırı akım rölelerinin üzerinde bulunan bir vida ile rölenin elle veya otomatik kurulması sağlanır.

Üç fazlı sistemlerde termik aşırı akım röleleri genellikle her fazın üzerine, nadiren de iki fazın üzerine konur. Bu röleler ya bir kapalı kontağı müşterek olarak kontrol ederler veya her biri kendisine ait kontağı açarak motoru korumuş olur. Termik aşırı akım röleleri çeşitli akım değerleri için yapılırlar. Her termik aşırı akım rölesi belirli iki akım değeri arasında çalışır. Röle üzerinde bulunan bir ayar vidasıyla, rölenin arzulanan motor akımına ayarlanması sağlanır. Bazı termik aşırı akım rölelerinde şönt dirençler kullanılır. Bu dirençler bir aşırı akım rölesinin değişik akımlarda kullanılmasını sağlar.

Termik aşırı akım rölesinin akım değeri büyüdükçe, ıstıcı teline ve bimetalin ölçüleri de büyür. Hâtta çok akımlarda da devre gecikmeli olarak açılır. Devre açılıncaya kadar geçecek büyük değerdeki akımlar, geçtikleri yerlere zarar verir. Aşırı akım rölelerindeki bu sakıncayı gidermek için, motor devresine aşırı akım rölesinden başka bir de manyetik açak konur. Motor devresinden geçecek çok büyük akımlarda aşırı akım rölesi devreyi açmadan, manyetik açak devreyi açar ve motoru durdurur. Manyetik açağın ayarlandığı değerin altındaki aşırı akımlarda, aşırı akım rölesi görev yapar. Aşırı akımın değerine göre belirli bir süre içinde devreyi açar. Manyetik açaklar da üç fazlı sistemde ya her fazın üzerine veya yalnız iki fazın üzerine konur.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın