REGÜLATÖR VE UPS NEDİR ?

REGÜLATÖR VE UPS NEDİR ? REGÜLATÖR VE UPS NEDİR ? Regülatörler, ani voltaj yükselme ve düşmelerine duyarlı değillerdir. Kısa bir süre için istenmeyen voltaj¬ları, besledikleri sisteme ulaştırırlar, daha sonra voltaj ayarlaması (Regülasyon) yapabilirler yani, yüksek voltaja karşı hassas cihazlarda kullanılmaları sakıncalı olacaktır. Regülatörler, 180V – 250V arası voltajlarda çalışırlar. Şebeke girişi 300V’a yükselen yerlerde, regülatörlerin […]

Asansör sistemleri ve hangi kısımlardan oluşur ve önemi

Asansör sistemleri ve hangi kısımlardan oluşur ve önemi : Yapıların gökyüzüne doğru yükselmesinde asansörlerin önemli bir yeri vardır. Geçen yüzyılın ortalarından itibaren dünyanın büyük endüstri merkezlerinde hızlı kentleşmenin getirdiği arsa değerlerinin artışı dolayısıyla yüksek bina yapımına doğan ihtiyaç ve eğilim, asansör tekniğindeki gelişme yolunda çalışmalar yapılmasını gerekli kılarak teşvik etmiş, sağlanan ilerlemeler dolayısıyla da yapılarda […]

Kesintisiz güç kaynağı Nedir ? Bir kesintisiz güç kaynağı projesi

Yeni Sayfa 11 1. Giriş         Günümüzde bilgisayar sistemleri, tıbbi cihazlar, haberleşme sistemleri, denetim sistemleri, alarm sistemleri, bazı aydınlatma sistemleri ve kayıt cihazları gibi sürekli besleme gerektiren uygulamalar oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu durum, bu cihazların beslenmesi için gerekli olan kaynaklar sorununu gündeme getirmiştir. Çünkü bu tür cihazlar kaynaktan gelen gerilim darbe […]