Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Resim 1.5: Split klimanın görünüĢü Split tip klimalar pencere tipi klimaların kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gibi özellikle pencere tipi uygulamaların mümkün olmadığı yerlerde de çözüm sunan cihazlardır; çünkü, iklimlendirilmesi düĢünülen birimde pencere veya dıĢa açılan bir duvara gerek kalmadan da montajları yapılabilir. Diğer taraftan pencere tipi klimalara […]

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Pencere tipi klima cihazı tek bir gövdeden ibarettir. Soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser, gövdenin arkasında yer alır ve dıĢ ortama açıktır. DıĢ ortamdaki hava, kondenser fanının hareketiyle kondenser üzerinden akıtılır. Oda tarafındaki diğer radyal fan, iç ortam havasını filtre üzerinden evaporatöre ve oradan yönlendirme kanatçıkları vasıtasıyla iç […]

Pnömatik sistemlerde Borular

Borular Bir pnömatik sistemin diğer bir önemli kısmı da hava dağıtım sistemidir. Bu sistem boruları, hortumların, valflerin tümü ile birlikte tüm diğer sistem aksamını birleştirmek için ihtiyaç olunan bağlantı parçalarının tümünü içine alır. Hava emiş filtresinden kompresöre, soğutucular ve ayırıcılardan hava ile çalışan cihaza kadar olan sistemin tümü, boru donanımı kullanılması gerektirir. Pnömatik sistem kurulurken […]

PLC CNC Haberleşmesi Nasıl Yapılır

PLC CNC Haberleşmesi Nasıl Yapılır Şekil 2.2: Sensör ve robot iletişimi PLC’nin X 40 girişine bağlı olan pens açık sensörü, sinyal verdiğinde robotun IN 9 girişine bağlı olan PLC’nin Y 31 çıkışı ile robota pensin açık olduğu bildirilir. Bu durumda robot iş parçasını pense yerleştirir, pens açık olduğu sürece buradan ayrılmaz. PLC’nin X 41 girişine […]

Robot sensör ve PLC Haberleşme örneği

Robot sensör ve PLC Haberleşme örneği Uygulama faaliyetinde kullanılacak sensör, PLC programı ile robota ait giriş ve çıkışlar aşağıda gösterilmiştir. Yukarıdaki PLC programı şu şekilde açıklanabilir: Mengene kapalı olduğu zaman PLC’nin X 12 girişine bağlı olan mengene üzerinde sensörden kapalı sinyali gelir. Bu sinyal robota, robotun IN 10 girişine bağlı olan PLC’nin Y37 çıkışı ile […]