Doğrudan Nümerik Kontrol ( DNC ) Dağıtılmış Nümerik Kontrol

Giriş Günümüzüde, CAD/CAM sistemlerinin modern üretim ortamları için tasarımdan imalata kadar geçen süreç içinde kaçınılmaz bir gereksinim olduğu bilinmektedir. Şu anda ülkemizin önde gelen büyük, orta, küçük ölçekli; büyümeyi, kalite ve verimliliği artırmayı, yurtdışına açılmayı hedefleyen bir çok sanayi kurulşunda CAD/CAM sistemleri halen kullanılmakta veya kullanma aşamasındadır. CAD/CAM sistemlerinin diğer bir tamamlayıcı unsuruda DNC sistemleridir. […]