Arama sonuçları: elektrik alan hesaplanması

Sonsuz Kaynak Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? Resimli Anlatım

Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? 1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Amorf Silisyum Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıyabuharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimdebuhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği … Okumaya devam et

Uncategorized kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Termik Santrallardaki Kayıpları Azaltma Yöntemleri Yokmu

Elektrik Üretim A.Ş. nin yaptığı hesaplamaya göre termik santrallardaki üretim kayıpları nedeniyle her yıl devlet yaklaşık 58.906 GWh enerji kaybına uğruyor. Söz konusu üretim kaybı 47 adet Tunç Bilek termik santralinin üretimine eşit derecede yüksek.YDK raporu Türkiye deki termik santral … Okumaya devam et

Uncategorised kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Alpek (AER) Kabloların Seçimi :Askı Telli Plastik İzoleli Alimunyum iletkenlere ait toplu bilgiler

Elektrikle Enerji  Dağıtım kitaplarında sadece isminden bahsedilen, TEK,İller Bankası,TEDAŞ gibi kuruluşlarda sadece birkaç tablo bilgileri ile geçiştirilen ağaçlık yerlerde ağaçların kesilmemesi, arıza adetlerinin asgariye indirilmesi,tesis ve işletme kolaylığı nedeniyle hemen hemen ülkemizin her tarafında gerek elektrik idareleri ile üçüncü kişilerce … Okumaya devam et

Uncategorised kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri enerji dağıtım sistemlerinde harmonik üreten cihazları

Bu bildiride ,enerji dağıtım sistemlerinde harmonik üreten cihazların harmonikleri ne mertebelerde üreteceği ve devreye giren kompanzasyon kondansatörleri ile neden olduğu paralel rezonansın seviyesi ve yerinin belirlenmesi konuları incelenecektir. Bu paralel rezonans anında yükselen harmonik seviyelerinin reaktif güç ceza bedeline olan … Okumaya devam et

Uncategorised kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Yapay Sinir Ağlar : Çok Katmanlı

Yapay sinir ağları, "biyolojik sinir sisteminde olduğu gibi, gerçek yaşam nesneleriyle etkileşmeyi amaçlayan basit elemanların ve onların hiyerarşik düzenlemelerinin paralel, içice bağlantılı ağları" olarak tanımlanabilir (Kohonen 1987). Şekil 1’de görüldüğü gibi, genel sinir ağı modeli, işlem elemanları ile karakterize edilir. … Okumaya devam et

Uncategorized kategorisine gönderildi | Yorum yapın