Güneş Pilleri Nedir

ünümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler, doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de, yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir.   Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılama, saf yarıiletken eriyik içerisine istenilen […]

Güneş Pilleri ( Fotovoltaik Piller ) Hakkında Bilgi

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır… Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen […]

Enerji Boşa Gitmesin Güneş Enerjisi Değerlendirilmesi

Greenpeace, Türkiye`deki güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesiyle elde edilecek enerjinin dört nükleer santrale eşit olduğunu açıkladı. Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı, "Çatılara yerleştirilecek güneş pilli (fotovoltaik) sistemle Türkiye`de potansiyelin değerlendirilmesiyle elde edilecek enerji,dört nükleer santrale eşit. Ayrıca, çevreye de zarar vermiyor. Çernobillerin yaşanmaması için risk almayıp çok daha avantajlı bu enerji türüne yatırım yapmamız […]

Sonsuz Kaynak Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? Resimli Anlatım

Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? 1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Amorf Silisyum Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıyabuharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimdebuhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği -Fotovoltaik Hücre Nedir? Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığınıdoğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken […]

TÜRKİYE, GÜNEŞ ENERJİSİNDE DEVLERİ SOLLADI.

TÜRKİYE, GÜNEŞ ENERJİSİNDE DEVLERİ SOLLADI. Fransa’da yayımlanan yenilenebilir enerji teknolojileri dergisi Plein Soleil, Türkiye’nin ısısal güneş enerjisi üretiminde dünya dördüncüsü ve Avrupa birincisi olduğunu yazdı. Plein Soleil dergisinin son sayısında Avrupa Termik Güneş Birliği’nin (ESTIF) 2001 yılı verilerine dayandırılarak çıkan haberde, Türkiye’nin ısısal güneş enerjisi bakımından, Çin, ABD ve Japonya’dan sonra 4’üncü sırada yer aldığı […]