Güneş enerjisinden BEDAVA elektrik elde edebilirsiniz

Güneş enerjisinden BEDAVA elektrik elde edebilirsiniz.Güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürmek için mutlaka ve mutlaka güneş panelleri gereklidir. Güneş panelleri, elektronik cihazlardaki entegre devre üretiminde kullanılan yarı iletken maddeden yapılmıştır.Günümüzde kullanılan en popüler yarı iletken madde silikon kristaldir. Güneş ışınları söz konusu yarı iletken madde içeren güneş panellerine temas ettiği zaman foto-voltaik etki ile elektrik üretir. Bu bir 12 […]

En-Ver enerji tasarrufunu öğretecek

En-Ver enerji tasarrufunu öğretecek   Enerji Bakanlığı, yılda en az 3 milyar dolarlık tasarruf sağlanmaya yönelik ikincil mevzuat ve verimlilik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Enerji tasarrufunu özendirme projesi 15 Ekim’de başlayacak, 2009 yılına kadar sürecek. Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde hazırlanacak düzenleme ve projeler, enerji tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve enerji verimliliğini sağlayan işletmelerin ödüllendirilmesine yönelik […]

Kojenerasyon : enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesi

1. Giriş Primer yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yeralmaktadır. Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek […]

Sonsuz Kaynak Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? Resimli Anlatım

Güneş Enerjisinden Nasıl Elektrik Üretilir ? 1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Amorf Silisyum Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıyabuharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimdebuhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği -Fotovoltaik Hücre Nedir? Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığınıdoğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken […]

Çok Elektrik Yakan klima pazardan çekilecek

‘Çok Elektrik Yakan’ klima pazardan çekilecek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elektrik dağıtım sistemine ve çevreye verdiği zararların önlenmesi için düşük kaliteli ve çok enerji harcayan klimaları iç pazardan çekmeye hazırlanıyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı elektrik tüketimini artırırken, düşük kaliteli ve fazla enerji harcayan klimaların da elektrik dağıtım sistemine zarar verdiği tespit edildi. Türkiye […]