Flowcode 5 de Zaman süre ayarları
Flowcode 5 de zaman süre ayarlamaları mikrosaniye, milisaniye ve saniye olmak üzere 3 çeşittir. soldaki menüden Gecikme bileşeni eklenerek. kutunun içerisine değer yazılır ve alt kısımdan gerekli zaman mikrosaniye, milisaniye veya saniye olarak seçilir. örnek: 1 değerei seçilir ve mikrosaniye işaretlenirse 1 uS ( mikrosaniyelik) gecikme eklenmiş olur.