Alternatörlerin Paralel Bağlama Sebepleri
Alternatörlerin Paralel Bağlama Sebepleri
Ø Bildiğiniz gibi elektrik şebekelerindeki yük, günün belli saatlerinde artan ve
belli saatlerinde azalan değişken bir yüktür. Bu yükün tek bir alternatörle
beslendiğini düşünürsek alternatörün gücünün hangi yüke göre düzenleneceği
sorusuna cevap veremeyiz. Alternatör gücü maksimum yüke göre
düzenlenirse yükün azaldığı saatlerde alternatör düşük verimle çalışır. Bütün
elektrik makineleri nominal (etiket) yük değerinde en yüksek verimle
çalışırlar. Alternatör gücü, minimum yüke göre zaten düzenlenemez. Çünkü
yük arttığında alternatör sargılarından geçen akım, sargılar için tehlikeli olur.
Oysa, besleme birden fazla alternatör tarafından yapılırsa yük miktarı arttıkça
devreye paralel bağlı alternatör sokarak artan yük miktarı karşılanır. Yük
azaldıkça, devreden alternatör çıkarılarak sistemin verimi yükseltilir.
Ø Ayrıca paralel bağlı alternatörlerde beslenen sistemde işletme emniyeti de
sağlanır. Arıza yapan alternatör devre dışı bırakılarak diğer alternatörlerle
beslemede süreklilik sağlanır.
Ø
Ø Aynı şekilde alternatörlerin bakıma alınmalarında aboneler (yük) elektriksiz
kalmamış olur.
Ø Şebekenin gelişmesi, mevcut senkron generatör yükü karşılayamaz ise başka
alternatörlerin beslemeye katılmasını sağlamak için alternatörler paralel
bağlanırlar.
Gördüğünüz gibi paralel bağlantıyı gerektiren pek çok neden vardır. Ancak birtakım
koşullar sağlanmadan paralel bağlantı gerçekleştirilemez.
Ø Ameliyat sırasında elektriğin kesildiğini düşünsenize..!