Alternatörlerin Paralel Bağlanması Nedir
Alternatörlerin Paralel Bağlanması
Büyük şebekeleri besleyen santrallerde birden fazla alternatör bulunur. Yük
durumuna göre bu alternatörler kendi aralarında veya o şebekeyi besleyen diğer
santrallerdeki alternatörler ile paralel bağlanırlar. Normal işletmede bu paralel çalışma belirli
bir plan dahilinde yapıldığı halde, arıza halinde bazı enerji kaynaklarının devreden çıkması
ile kısa bir zaman zarfında yeni kaynakların devreye girmesi gerekebilir.
Paralel bağlama: Şebekede artan yükleri karşılayabilmek için veya bu şebekeyi
besleyen alternatörlerin fazla yükünü üzerine almak amacıyla alternatörlerin devreye
girmesine paralel bağlama denir.
Şimdi alternatörlerin paralel bağlanmasını gerektiren nedenleri beraber inceleyelim: