Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri

Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri
Senkron makineler yuvarlak ve çıkık kutuplu yapıldıklarından vektör diyagramları ile
eş değer devreleri bazı değişiklikler gösterir. Ayrıca senkron makinenin alternatör ve motor
olarak çalışma durumları ile her iki durumda omik, endüktif ve kapasitif çalışma
durumlarında vektör diyagramları ayrı ayrı çizilebilir. Senkron makineler genellikle üç fazlı
olarak imal edilirler. Fakat eş değer devreleri ve hesaplamalar bir faza göre düzenlenir.

Yıldız bağlanmış üç fazlı senkron
makine sargılarda, rotorun dönmesi ile
EMK’ler indüklenir. Bunun sonucunda da
alıcılardan çeşitli akımlar geçer. Bu akımlar
sargılarda omik ve endüktif gerilim
düşümleri meydana getirmektedir. Endüvi
sargılarında etkin direnç Re’de düşen
gerilimden başka, sargıların L
endüktansından dolayı da bir gerilim
düşümü olur. L endüktansını meydana
getiren nedenler ikiye ayrılıp yazılabilir.
Bunlar, endüvi reaksiyonu endüktansı ile
sargıların kaçak akı endüktanslarıdır. Bu
endüktansların meydana getirdikleri
reaktanslar Xa ve Xl şeklinde belirtilir. Bu
iki reaktansın toplamı ise Xs ile ifade edilir.