Alternatör Gerilim (Voltaj) Regülatörü

Gerilim (Voltaj) Regülatörü
Alternatör gerilimini yük durumuna göre ayarlayan (azaltan veya çoğaltan)
düzeneklere gerilim regülatörleri denir. Regülatörün çalışma prensibi alternatörün
uyartımını sağlayan uyartım dinamosunun kutup sargılarına seri olarak bir direncin girip
çıkması şeklindedir. Şekil 2.12’deki prensip şemada regülatör, alternatör çıkış gerilimine
göre yardımcı uyartım dinamosunun gerilimini, yardımcı uyartım dinamosu ise ana uyartım
dinamosunun gerilimini, ana uyartım dinamosu ise alternatör gerilimini düzenleyecektir.

Uyartım akımının her yük durumunda ayarlanması, el ile istenilen çabuklukta ve
doğrulukta yapılamaz. Bunun yerine otomatik gerilim regülatörleri kullanılır. Regülatörler
yardımı ile gerilim otomatik olarak çabuk ve istenilen doğrulukta ayarlanabilmektedir.