Devir Regülatörleri Nedir
Devir Regülatörleri
Aktif yük değişmeleri alternatörün devir sayısının değişmesine neden olur. Ancak
devir sayısı, devir regülatörleri yardımı ile kararlı bir şekilde tutularak gerilimin frekansında
meydana gelebilecek değişmeler önlenir. Bu regülatörler, alternatörlerin yüküne göre
mekanik enerjiyi azaltıp çoğaltarak frekansı sabit tutabilirler.
Elektriğin kalitesi frekansının düzgün olmasıdır.