Çıkık (Çıkıntılı) Kutuplu Rotoru Olan Senkron Makineler
Çıkık (Çıkıntılı) Kutuplu Rotoru Olan Senkron Makineler
Çıkıntılı kutuplu senkron makineler, su türbinleri veya düşük devirli dizel
makinelerinde döndürülürler. Kutup başları birer yüzeyleri yalıtılmış saç levhaların
paketlenmesinden yapılırlar. Kutup ayakları ise dökme demirden yapılabilir.Rotor oluklarında bulunan sargılar kendi aralarında N-S-N-S kutupları oluşturacak
şekilde bağlanırlar. Çıkıntılı kutuplu alternatörler çok kutuplu olarak yapılırlar. Bunların
rotor çapları büyük, rotor uzunlukları ise küçüktür. Bu alternatörler yüksek devirde
kullanılmazlar. Çünkü rotorun yapım şeklinden kaynaklanan santrifüj etki ile büyük gürültü
ve rüzgar kayıplarının önüne geçilemez. Rotor montaj şekilleri de çeşitli olabilir. Mekanik
enerjisini kaplan türbününden sağlayan alternatörlerde şemsiye tipi dik eksenli, Francis
türbünü ile uyartılan dikey eksenli, Pelton türbini ile uyarılan alternatörlerde yatay eksenli
montaj şekilleri uygulanmaktadır.