Duran Endüvili Senkron Makinelerin Yapısı

Duran Endüvili Senkron Makineler
Bu senkron makinelerde statoruna gerilim indüklenen sargılar yerleştirilmiştir.
Rotoruna ise kutup sargıları sarılmıştır. Bu tip senkron makineler orta ve büyük güçlü
olarak imal edilir.  . Rotoru
kutup sargılı senkron makinedeki başlıca parçalar şunlardır;

Rotoru kutup sargılı senkron makine
Ø Stator: Silisli sacların paketlenmesiyle oluşturulmuş ve içine alternatif
sargıların sarılması için oluklar açılmıştır. Bu kısım asenkron motorların statoru
gibidir.
Ø Rotor: Kutup sargılarının (Uyartım sargılarının) sarıldığı kısımdır. Senkron
generatörleri döndüren sistemlerin devir sayısına bağlı olarak rotor, iki tipte
yapılır. Bunlar;
Ø
Ø
Ø Bilezikler: Rotora doğru gerilimin, dış devreden fırçalar yardımıyla
verilmesini sağlar.
Ø Fırçalar: Rotora doğru gerilimi dış devreden bileziklere iletilmesini sağlar.
Ø Yataklar ve diğer parçalar: Rotorun rahatça dönmesini sağlar. Diğer
parçalar olarak; mil, vantilatör, klemens kutusu gibi parçalar bulunmaktadır.
l – Çıkık (Çıkıntılı) kutuplu rotor 2 – Yuvarlak (Silindirik) kutuplu rotor