Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar

Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar Ø Aydınlatma tesislerinde yürürlükteki standartlara uygun aydınlatma aygıtları (armatürler) ve donanımlar kullanılmalıdır. Ø Aydınlatma tesislerinde 250 V’dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmamalıdır. Ø Anahtardan geçerek armatür duyuna gelen faz iletkeni her zaman duyun iç (orta) kontağına bağlanmalıdır. Ters bağlama belirlenirse tesise elektrik verilmemelidir.

Bir atölyede yapılacak aydınlatmada en önemli faktörü

Bir atölyede yapılacak aydınlatmada en önemli faktörü Montaj Yerinin Seçimi Atölye aydınlatılmasında mümkün mertebe, masrafsız genel aydınlatmadan (gün ışığı) yararlanmak istenir. Bu da atölyenin mimari planı ile alakalıdır.