Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

Kaplolarda Yalıtkan Cinsleri ve Özellikleri

Günümüzde termoplastik yalıtkanlı kablolar kullanılmaktadır. Termoplastik yalıtkanlar PVC ve polietilen (PE)’dir. Saf PVC çok sert ve kırılgan olup ısı karşısında kararsız yapı gösterir. Soğukta darbelere karşı hassas bir malzemedir. PVC içine yumuşatıcı yağlar, stabilizatörler ve dolgu maddeleri karıştırılarak kablo yalıtkanı olarak kullanılır hâle getirilir. Böylece esnek olması sağlanır ve kırılganlığı giderilir. Kablonun soğuk ortamlarda kullanılması mümkün olur. Kalsit ve kaolin gibi dolgu malzemeleri PVC’ye işlenirlik ve sıcağa dayanım özelliği kazandırır.
Polietilen, saf olarak kullanılabilen karbon ve hidrojen bileşiği parafin sınıfında bir malzemedir. Bazı tekniklerle işlenerek değişik özellikte polietilen yalıtkanlar elde edilir. Yüksek basınç tekniği ile alçak yoğunluk polietileni (LDPE), alçak basınç tekniği ile yüksek yoğunluk polietileni (HDPE) yoğun molekül dokusu nedeniyle su geçirmezlik ve mekanik sağlamlık özelliğine sahip olup YG kablolarında kullanılır. Liflere benzeyen polietilen molekül zincirleri özel metodlarla birbirine bağlanarak XLPE yalıtkanı elde edilir.
Son yıllarda lineer düşük yoğunluklu polietilen (linear low density polyethlene LDPE) geliştirilmiştir. Bu kablolar haberleşme ve YG’de kullanılır. Aşağıda kablolarda kullanılan yalıtkan cinsleri verilmiştir.
1. Protodur
Alçak ve orta gerilim kablolarında kullanılan polivinil-klorid (PVC) bazlı özel bir termoplastik yalıtkan maddedir. Termoplastik yalıtkanlar, belirli bir sıcaklık aralığında tekrarlanabilir olarak soğuma ile sertleşen ve ısınma ile yumuşayan, yumuşadığında dış etki olmaksızın şekil değiştirmeyen ve yalıtkanlık özelliğini koruyan plastiklerdir.
2. Protothen-x
Yüksek yalıtım özelliğine sahip saf polietilenin çeşitli yöntemler uygulanarak çapraz bağlanmasıyla elde edilen mekanik özellikleri geliştirilmiş termoset yalıtkan malzemelerdir. Termoset yalıtkanlar yüksek sıcaklıklarda erimez ve deforme olmaz.
3. Protolon(EPR)
Etilen-propilen dien monomer kauçuk (EPDM)’tan imal edilmiş ozona, oksijene, havaya ve ışığa dayanıklı düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan, sıcaklıkla şekil değiştirmeyen yüksek yalıtım özelliği gösteren çapraz bağlı elastomer tip yalıtkandır. Alçak ve orta gerilimlerde kullanılan bu yalıtkanlar koronadan etkilenmez.
4. Protofirm
Kloropren bazlı bir elastomer yalıtkandır. Kablolarda dış kılıf olarak kullanılan bu yalıtkan yüksek mekanik ve elektriksel değerlere sahiptir. Protofirm, ozona kimyevi ve mekanik etkilere, yağ ve aleve karşı dayanıklı yumuşak bir yalıtkan malzemedir.

Comments are closed.