Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

Search Results

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

1. Tanımı

Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı

manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir.

.2. Yapısı

Şekil 1.22.a’da normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı …

Akım Trafoları nedir tanımı çeşitleri ve devreye bağlantısı seçimi

Akım Trafoları nedir tanımı çeşitleri ve devreye bağlantısı  seçimi

Yapısı

Akım transformatörü; normal kullanma şartlarında primer akımı belli bir oran

dahilinde düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür.

Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını da …