Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

Search Results

Trafoların Bağlantı Grupları, Sembolleri ve Grup Açıları

Trafoların Bağlantı Grupları, Sembolleri ve Grup Açıları

2.2.1. Grup Açıları

Bir trafoda primerin bir fazına, gerilim tatbik edildiğinde aynı fazın sekonderinde bir

gerilim indüklenir. İndüklenen gerilimler arasında bir faz farkı oluşur. Oluşan bu faz farkına

grup açısı denir.

Bağlantı gruplarında grup açısı 30°’ye bölünerek bir sabite olarak verilir.

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri

1. Tanımı

Üç fazlı alternatif akım sisteminde bir nüve üzerine sarılan aralarında 120o faz farkı

bulunan üç ayrı fazdan oluşun trafolara bir nüveli üç fazlı trafolar denir.

2. Standart Gerilim Değerleri

Ülkemizde dağıtım transformatörlerinin seri olarak yapıldığı standart gerilimler;

Frekans …

Üç Adet Bir Fazlı Trafolardan Meydana Gelen Güç Trafoları

Üç Adet Bir Fazlı Trafolardan Meydana Gelen Güç Trafoları

Büyük güç gereken sistemlerde, üç fazlı transformatör yerine üç adet bir fazlı

transformatör kullanmak, taşıma kolaylığı ve yedekte bir fazlı transformatör bulundurma

yönü ile iyidir. Ancak yıldız veya üçgen bağlantılarının nasıl yapıldığının iyi bilinmesi

gerekir.

Transformatör …

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

1. Tanımı

Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı

manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir.

.2. Yapısı

Şekil 1.22.a’da normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı …

Transformatörlerde Polarite Tayini Nasıl Yapılır Resimli Anlatım

Transformatörlerde Polarite Tayini Nasıl Yapılır Resimli Anlatım

Bir fazlı transformatörlerde polarite tayini iki şekilde yapılır.

Ø Doğru akım ile polarite tayini

Ø Alternatif akım ile polarite tayini

Ø Doğru Akım ile Polarite Tayini

Doğru akım ile polarite tayini daha çok ölçü transformatörlerinde ve küçük güçlü

transformatörlerde uygulanabilir. Pil …

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri

Enerji kablolarını seçerken,bazı kriterleri dikkate almamız gerekir.Eğer iletkenlerin

sahip oldukları kriterler önceden bilinir ise gerilimin büyüklüğüne ve hattın özelliğine göre

iletkenlerin seçilmesi daha doğru olur. Bunlar, kabloların elektroteknik özellikleri, gerilim

değerleri, gerilim düşümü ve kesit …

Gerilim Trafoları nedir çeşitleri seçimi ve devreye bağlantısı

Gerilim Trafoları nedir çeşitleri seçimi ve devreye bağlantısı

Yapısı

Gerilim transformatörü; yüksek gerilimi belli bir oran dahilinde düşüren ve primerle

sekonder gerilimleri arasındaki faz farkı yaklaşık sıfır derece olan bir transformatördür. Röle ve ölçü aletlerinin düşük gerilimle çalışmasını sağlar.

Gerilim ölçü transformatörünün sekonder …

Yeni Kurulacak Tesislerde Kompanzasyon Şartmı

Yeni Kurulacak Tesislerde Kompanzasyon Şartmı

Yeni enerji alacak tesislerde hazırlanacak olan projede, kurulacak olan tesise ait nominal

veya etiket değerleri göz önüne alınarak, kompanzasyon gücü hesaplanarak belirlenecektir.

İşletme gerek enerji verme aşamasında, gerekse enerji verdikten sonra bu tesisin belirtilen

güç faktörü sınırları içinde çalışıp …

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma

Elektrik tesislerinde işletme araçlarının aktif kısımlarının topraklanmasına işletme

topraklaması denir İşletme topraklaması, işletme akım devresinin toprağa karşı potansiyelin

belli bir değerde bulundurulmasına yarar, bu nedenle işletme akım devresi ile toprak arasında

direk bir bağlantı yapılır. Bu yüzden toprak, …

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu

Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma

gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar.

Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur.

Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki

Malzeme Listesi ve/veya Garantili …